Ratele la leasing pot deveni mai "uşoare" în urma restructurării finanţării. Pentru asta trebuie să vă prezentanţi la finanţator şi să dovediţi că veniturile v-au scăzut cu 25%. Sunt trei facilităţi la rambursarea ratelor pe care firmele le pot acorda în astfel de situaţii: perioade de graţie, lungirea termenului de plată a maşinii sau creşterea valorii reziduale. Solicitarea de facilităţi nu înseamnă însă şi obţinerea lor.
Reducerea ratelor la leasing este preferabilă însă situaţiei în care nu reuşiţi să fiţi cu plăţile la zi, deoarece întârzierile sunt taxate de finanţatori cu dobânzi penalizatoare. În plus, dacă restanţele depăşesc 60 de zile, majoritatea firmelor de leasing pot începe procedura de recuperare a autovehiculului. Acest termen e specificat în contractul de leasing. Ratele la leasing vor creşte din cauza deprecierii leului, iar cele plătie din această lună se măresc cu circa 5% din cauza majorării TVA la 24%.
Perioadă de graţie de până la 6 luni

La BCR, Raiffeisen şi Romstal Leasing, clienţii pot obţine perioade de graţie pe cel mult şase luni, potrivit angajaţilor acestor companii. Perioadele de graţie obţinute de clienţii BCR Leasing au fost de obicei între trei şi şase luni, timp în care se achită numai dobânda, spun salariaţii companiei.

În schimb, clienţii Porsche nu pot beneficia de perioade de graţie. Oficial, reprezentanţii companiei se rezumă la a spune că fiecare caz este analizat individual.

Dacă într-o perioadă de şase luni plătiţi numai dobânzile aferente finanţării contractate, rata va creşte puţin odată cu terminarea perioadei de graţie deoarece în timpul acesteia nu a fost rambursat niciun leu din suma împrumutată.

Limită: perioada maximă de rambursare

Dacă finanţarea în leasing a fost contractată pe o perioadă mai mică decât cea maximă permisă de finanţator, aceasta este una dintre supapele importante la care puteţi recurge când solicitaţi restructurarea împrumutului. Cu cât lungiţi perioada de plată, cu atât ratele scad, în condiţiile în care finanţatorul vă permite să menţineţi rata reziduală la acelaşi nivel.

Însă, dacă alegeţi acest tip de restructurare, costul final va fi mai mare. De exemplu, un contract încheiat iniţial pe cinci ani poate fi prelungit pe şapte ani la Porsche Leasing, respectiv pe zece ani la BCR Leasing.

La o finanţare de 10.000 de euro contractată pe cinci ani cu o dobândă anuală efectivă de circa 10%, rata lunară este de circa 208 euro. Pentru un contract de această valoare încheiat în iunie 2008, din finanţare au mai rămas de plătit circa 7.430 de euro. Dacă această sumă se reeşalonează pe o perioadă de cinci ani în loc de trei (câţi ar mai fi rămas de plătit potrivit contractului iniţial), rata scade la 173 de euro. În această situaţie, rata ar scădea cu circa 20%.
În ceea ce priveşte majorarea valorii reziduale, aceasta poate fi solicitată în situaţia în care la încheierea contractului nu s-a optat ca aceasta să fie cea maximă permisă de finanţator. În acest caz, clienţii trebuie să prezinte acte suplimentare.

RISCURI

Recuperarea autoturismului se face pe cheltuiala ta

Dacă amâni plata ratei la leasing fără să anunţi finanţatorul, după două luni de restanţe acesta poate declanşa procedurile de recuperare a bunului.
Acestea implică diferite tipuri de costuri – de exemplu, cele judiciare, comisionul firmei de recuperare care găseşte şi ridică autovehiculul dacă acesta nu este predat de utilizator de bunăvoie. Firma de leasing va încerca să-şi recupereze toate aceste cheltuieli de la fostul utilizator.

Suplimentar, la acestea se pot adăuga pierderile înregistrate la revânzarea maşinii.

De exemplu, dacă pentru o maşină mai trebuie achitată o sumă de 8.000 de euro din finanţarea contractată, iar automobilul este revândut cu 5.000 de euro, fostul utilizator îi datorează firmei de leasing încă 3.000 de euro.

SOLUŢII

Cum să renegociezi poliţa de viaţă

Cheltuielile cu asigurări de viaţă pot fi reduse prin diminua rea primelor plătite sau prin încetarea plăţilor.

Pe piaţa autohtonă sunt comercializate două tipuri principale de asigurări: cele care acoperă numai câteva riscuri, ca de exemplu cel de deces, respectiv cele care au şi componentă de economisire. În cazul asigurărilor din prima categorie, dacă primele nu sunt achitate încetează şi perioada de protecţie. O opţiune poate fi reducerea sumei asigurate care atrage şi diminuarea primelor plătite. Similar, neplata asigurării de sănătate echivalează cu ieşirea de sub protecţia oferită de aceasta.

În cazul asigurărilor de viaţă care permit şi acumularea de capital, opţiunile sunt mai numeroase. La poliţele tradi ţionale, cele care garantează obţinerea unui randament anual, se poate solicita întreruperea plăţii primelor pentru o perioadă de timp determinată. Clienţii ING Asigurări de Viaţă, de exemplu, pot solicita întreruperea plăţilor pe perioade de între şase luni şi 12 luni.

Clienţii cu poliţe unit-linked (care plasează banii clienţilor în fonduri de investiţii) pot opta pentru plata primelor de asigurare la intervale de timp mai reduse, pot micşora primele de asigurare sau pot alege să nu mai plătească asigurarea.

20% este procentul
cu care vă poate scădea rata lunară dacă termenul de rambursare se prelungeşte de la trei la cinci ani