Moody‛s susține faptul că țara noastră are o creștere economică solidă, care se va menține și în următorii ani.

Moody‛s enumeră o serie de puncte forte ale României care au stat la baza deciziei agenției de rating: potențialul robust de creștere economică pe termen mediu în contextul provocărilor existente de continuare a reformelor structurale; capacitatea fiscală moderată, susținută de nivelul scăzut al datoriei publice, în ciuda riscurilor asociate de politicile fiscale prociclice; capacitatea instituțională moderată, care reflectă progresele înregistrate de România de când este membră a Uniunii Europene; expunerea moderată la riscurile externe.

Pentru următorii doi ani, agenția de rating prognozează o creștere a PIB-ului real cu 4% în 2018, respectiv de 3,5% în 2019. Se așteaptă ca dinamica investițiilor să se îmbunătățească, în condițiile in care consumul privat va continua sa fie principalul factor de creștere, iar contribuția exporturilor nete va rămâne negative, relatează tvr.ro