Evenimentul Zilei > Actualitate > Universitatea Tehnică de Construcții București face precizări în urma articolului apărut în EVZ
Universitatea Tehnică de Construcții București face precizări în urma articolului apărut în EVZ

Universitatea Tehnică de Construcții București face precizări în urma articolului apărut în EVZ

Evenimentul Zilei a publicat pe 19 martie o anchetă cu privire la anularea de către Senatul Universității Tehnice de Construcții București, “Senatul Universității de Construcții a anulat ilegal 39 de diplome de ingineri. Consecințe: cariere distruse, acte și expertize judiciare desființate și imobile aruncate în afara legii”.

În temeiul dreptului la replică şi pentru corecta informare a opiniei publice, rectorul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, domnul prof. univ. dr. ing. Radu Văcăreanu, face următoarele precizări:

 

Potrivit art. 146 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, astfel cum a fost modificată şi completată, “Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin incălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.” Înscrisurile ataşate la Raportul de audit intern nr. 14581 din 20.12.2018, redactat în urma misiunii de audit derulate la Facultatea de Geodezie din cadrul UTCB, precum şi cataloagele și registrele matricole constituie dovada nefinalizării studiilor de către titularii celor 39 de diplome. Astfel, a rezultat că diplomele de licenţă în discuţie au fost emise în baza unor situaţii şcolare care nu corespund realităţii, motiv pentru care s-au depus sesizări la Ministerul Educaţiei Naţionale (M.E.N.) şi la organul judiciar competent. Toate înscrisurile referitoare la situaţiile şcolare şi diplomele de licenţă în cauză se află la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Copii conforme cu originalul au fost transmise către organul judiciar competent ca anexe la sesizarea făcută de Universitate.

În urma recomandărilor Ministerului Educației Naționale şi având în vedere şi art. 34 din Ordinul M.E.C. nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, care stabileşte că: “(1) În cazurile în care se constată de către instituţiile/organele abilitate că un act de studii eliberat se referă la studii care nu au fost efectuate de către titular, respectiv că actul de studii este un fals, instituţia care l-a eliberat dispune anularea acestuia.(2) Anularea unui act de studii în condiţiile alin. (1) este făcută publică, de către instituţia care l-a eliberat, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a”, Senatul universitar a hotărât anularea celor 39 de diplome, iar în baza hotărârii Senatului au fost emise deciziile rectorului U.T.C.B.

În lipsa celerităţii cu care a acţionat Senatul universitar şi conducerea U.T.C.B., efectele utilizării acestor diplome de licenţă, obţinute fără ca persoanele în cauză să aibă calitatea de absolvent al Universităţii, ar fi fost mai numeroase, iar implicaţiile legale negative asupra altor acte emise de către persoanele în cauză ar fi crescut considerabil.