Ca urmare, Consiliul Concurenţei a propus ca poliţele RCA să se poată încheia pe 6, respectiv 12 luni pentru persoanele fizice şi pe o perioadă de la o lună la 12 luni pentru persoanele juridice. 

Printre recomandările autorităţii de concurenţă pentru îmbunătăţirea pieţei, preluate în bună măsură de legislaţie, se mai numără: introducerea posibilităţii de compensare directă; implementarea unui sistem de punctaj pentru fiecare tip de leziune pricinuită de un accident auto; luarea în calculul a clasei bonus/malus a istoricului şoferului.

Conform Consiliului Concurenţei, reglementările în materie de RCA trebuie să asigure un echilibru între prime şi despăgubiri, astfel încât niciuna dintre părţi să nu aibă de suferit.