Într-un document publicat de Comisia Europeană se arată că România va primi 483 de milioane de euro de la Comisia Europeană, prin renunţarea în acest an la obligaţia de a solicita României rambursarea prefinanţărilor neutilizate din fondurile structurale. În plus, România va mai primi alte 637 de milioane de euro, prin virarea avansului aferent fondurilor structurale pentru anul 2020 în cursul lunilor martie şi aprilie.

Fondurile vor fi destinate pentru a întări sistemele de sănătate prin finanţarea achiziţiilor de echipamente de protecţie, medicamente şi teste, a adapta mediul de muncă din domeniul sanitar la situaţia actuală, a asigura accesul persoanelor vulnerabile la facilităţile medicale şi a oferi creditare pentru IMM-uri pentru atenuarea şocurilor financiare provocate de criza COVID-19.