„Este un proiect care are drept scop, în primul rând, apărarea drepturilor angajaților din sectorul privat. Oferă soluții prin care relațiile de muncă să fie bine conturate în contractele colective de muncă și, în același timp, introduce sancțiuni, pentru ca prevederile legale să fie respectate. Totodată, prin acest demers armonizăm legislația internă cu recomandările mai multor organisme internaționale”, a precizat Dragoș Frumosu.

La elaborarea proiectului au mai contribuit, printre alții Doina Pârcălabu, fost președinte al Casei Naționale de Pensii Publice, precum și Serghei Mesaroș, Director al Direcției de Dialog Social din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Dacă modificările vor fi adoptate, printre avantajele de care se vor bucura angajații se vor număra accesul mai ușor la forme de asociere sindicală sau condiții clare prin care pot fi declanșate conflictele de muncă.