Pe măsură ce institute de cercetare cu înaltă reputație se desființează, tot mai mulți bani de la buget sunt dirijați către plata unor sinecuri prin intermediul unor așa zise academii (Medicale, Agricole și Forestiere, Tehnice, Militare , Juridice, a Oamenilor de Știință, se propune acum în Parlament și înființarea unei Accademii a Managerilor).

Suntem surprinși de faptul că nu există încă o Academie de Umor, atât de necesară! De asemeni, din mulțimea academiilor ar trebui să se desprindă ca instituție separate o Academie a Plagiatorilor. Se pare că Academia Oamenilor de Știință s-ar afla pe primul loc , conducând detașat plutonul din care nici celelalte academii nu duc lipsă. Această academie, din care face parte și Ion Iliescu (se putea altfel?), Valeriu Tabără, Teodor  Meleșcanu ș.a., pare să fi devenit o academie de casă a PSDului. Este de remarcat faptul că Traian Băsescu a refuzat oferta de a deveni membru, deși meritele sale sunt categoric mai mari decât ale multor altora din această listă.

Pe lângă plagiatori în aceste academii și-au aflat locul și condamnați penal, cum ar fi Anghel Stanciu, parlamentar PSD. Din nefericire, unii condamnați penal definitiv ocupă și funcții de conducere în Academia României, asaltată în prezent de impostori cum n-a fost niciodată.

Poate chiar mai grav, au devenit membri ai academiilor și persoane care au comis fraudă științifică, cea mai condamnabilă faptă din lumea științifică. Frauda știiințifică te descalifică definitiv pretutindeni în lume , nu și în România unde cu un astfel de fals grosolan ajungi academician. Ne amintim de cazul Olgăi Borisovna Lepeșinscaia, care a afirmat că a generat viață în eprubetă. Comisiile de Etică au primit documentația care suportă acuzele, fără să fi declanșat vreo anchetă.

România este singura țară din lume unde frauda științifică este tolerată, ba chiar încurajată. În 30 de ani, nu s-a deschis nici o  investigație care să vizeze această racilă, deși o serie de dosare de sesizare au fost depuse. Este datoria Ministerului Educației și Cercetării să treacă la fapte prin înființarea unei Comisii dedicate acestei teme..

Asociația Europeană a Cadrelor Didactice se adresează Parlamentului României cu propunerea elaborării unei legi prin care toți cei care au comis fraudă științifică, plagiarism, alături de cei care nu au produs nici o operă științifică semnificativă să fie excluși din orice astfel de Academie.

Bugetul tuturor acestor academii este destul de consistent. Din păcate, banii sunt cheltuiți pentru stipendii personale viagere și nu pe cercetare propriu zisă, sau, nici măcar pe organizarea unor reuniuni de dezbatere științifică. Orice societate științifică se întreține din cotizațiile membrilor și din donații. Nu este admisibilă plata pe viață a fiecărui membru în parte.

Mulți români sunt membri ai unor societăți științifice internationale, plătind în consecință o anume cotizație. Apartenența la o astfel de societate științifică este o onoare. Așa se petrec lucrurile la nivel international.  Suportul oferit de bugetul de stat trebuie dirijat exclusiv spre activități de cercetare, dar, la fel de important, pentru organizarea unor manifestări științifice în cadrul cărora se prezintă lucrări originale, au loc dezbateri, confruntări de opinii etc. În nici un caz pentru plata unor sume pe toată durata vieții, fără nici o justificare privitoare la progresul științei. Este a doua propunere pe care o facem Parlamentului  României.

Să luăm exemplul științelor medicale. În acest domeniu există o serie de societăți științifice cu diverse profiluri: Societatea de Chirurgie, de Medicină Internă, de Cardiologie, de Psihiatrie, de Dermatologie etc etc. Ar fi incorect să omitem faptul că înainte de 1989 toate aceste societăți medicale își țineau ședințele de comunicări privind noi ipoteze etiologice, terapii inovative,  prezentări de cazuri, etc.  cu regularitate. Acestea au continuat o vreme și în perioada de tranziție, pentru ca de o bună bucată de timp toate aceste activități indispensabile vieții științifice și difuzării rezultatelor cercetării să înceteze. Singura excepție este Societatea de Istorie a Medicinei care, sub conducerea profesorului Nicolae Marcu își tine ședințele cu regularitate, cel puțin lunar, dar încep și aici să apară probleme legate de plata sălii de ședință, care ar trebui să fie asumată de Academia de Medicină. Merită subliniat și rolul formativ pentru medicii aflați la început de carieră sau încă studenți și rezidenți.

În concluzie, aceste tipuri de activități trebuie stipendiate pentru revitalizarea cercetării științifice alături de promovarea spiritului novator și nu plata unor sume de bani doar pentru apartenența la o societate științifică sau academie, ceea ce este, în fond, un titlu de onoare pentru care, de regulă, se cotizează.

 

N.R. Domnul Corneliu Zeana este membru al Uniunii Scriitorilor Români, al Uniunii Ziariștilor Profesioniști Români și al Uniunii Epigramiștilor. Vicepreședinte Societatea Medicilor Scriitori și Publiciști Români. Membru al Uniunii Mondiale a Scriitorilor Medici

Te-ar putea interesa și: