Absolvenții care vor să lucreze și nu au unde se pot înscrie până pe 30 iulie, inclusiv, la oficiile locale de ocupare pentru căutarea unui loc de muncă. În cazul în care nu se pot angaja pot solicita printr-o cerere acordarea indemnizației de șomaj de 250 pe lună timp de o jumătate de an.

„Am nevoie de niște bănuți până în toamnă”

Deși agențiile pentru ocuparea forței de muncă ar trebui să abunde de tineri dornici să intre pe piața muncii, în clădirile unde sunt așteptați bate vântul. La Agenția sectorului 5 am găsit trei tineri rătăciți, cu dosarele în mână, care se întrebau din pragul ușii dacă au ajuns unde trebuie. „Am venit ca să am niște bănuți până în toamnă. Oricum, la facultate o să mă bazez pe internshipuri și o să mă angajez în domeniu..adică eu așa sper!Noroc că am promovat Bac-ul, altfel e foarte greu să iți găsești de muncă, plus că banii de aici sunt foarte puțini”, povestește o tânără absolventă a Liceului Caragiale, care acum este studentă la Facultatea de Administrarea Afacerilor.

Problema în cazul ei este că, legal, nu are dreptul la șomaj. „Cei care au intrat la facultate nu pot lua șomaj. Condiția este să nu fie cuprinși în nicio formă de învățământ. Sunt sacțiuni pentru astfel de cazuri”, lămurește Corina Scarlat, Șef Serviciu la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă.

Un alt tânăr abia trecut de majorat, care nu a luat examenul de admitere, tocmai și-a depus cererea. „Aștept să treacă vacanța de vară, pentru a încerca din nou în sesiunea de toamnă. Vreau să intru la Politehnică și să ajung inginer, să plec din țară”, spune sigur pe el.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Mai concret, condițiile pentru acordarea indemnizației de șomaj, conform repre zentan ților ANOFM, impun ca persoanele care se înscriu să fie absolvenți care au minimum 16 ani și care au obținut o diplomă sau un certificat de studii, în una din instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

„ANOFM oferă servicii absolvenților dacă se înregistrează, în termen de 60 de zile de la absolvire, la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv agenția municipiului București, din raza de domiciliu, ori la alți furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditați. Indemnizația de șomaj nu se acordă automat tuturor celor care s-au înscris în termenul legal de 60 de zile de la absolvire, ci se acordă la cerere”, potrivit ANOFM.

Nu beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții licentiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi, în condițiile legii, atenționează oficialii Agenției.

Interzis celor care nu au luat toate examenele

Nu se pot înscrie la șomaj nici cei care mai au examene de dat. „În situația în care unii tineri mai au corigențe, și nu au situația școlară încheiată la toate materiile, aceștia se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigență. În acest sens, adeverința elibe rată de instituția de învă țământ va specifica data promovării examenului”, mai spun reprezentații ANOFM.

Actele necesare pentru înregistrarea la șomaj:

● Act de identitate fotocopie și original; ● Certificat de naștere, fotocopie și original; ● Act de studii; ● Adeverința eliberată de medicul de familie din care să rezulte dacă este „apt de muncă”. În plus, absolvenții promoției 2014, înregistrați în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă pot beneficia, în mod gratuit, de: ● informare și consiliere profesională; ● mediere pentru identificarea unui loc de muncă; ● formare profesională prin programe care asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea, specializarea; ● facilități financiare.

Câți s-au înscris până acum

Până acum, numărul tinerilor care s-au înscris la agențiile de ocupare este similar cu al celor înregistrați anul trecut. Astfel, în luna iunie 2014, s-au înregistrat în evidențele ANOFM un număr de 6.961 absolvenți, dintre care 6.559 erau absolvenți de liceu și 184 absolvenți de studii superioare. De asemenea, în perioada 1 iulie- 22 iulie a.c., s-au mai înscris 20.276 absolvenți, dintre care 19.019 absolvenți de liceu și 863 absolvenți de studii superioare. Prin comparație, în luna iunie 2013 s-au înregistrat 3.970 absolvenți (dintre care 3.359 absolvenți de liceu și 100 absolvenți de studii superioare) și în luna iulie 2013, un total de 39.038 absolvenți (dintre care 35.347 absolvenți de liceu și 2.662 absolvenți de studii superioare). Pentru cei interesați, în acest an are loc o bursă a locurilor de muncă pentru absolvenți în luna septembrie.