„Comisia Europeană a concluzionat că măsura planificată de România pentru a susține crearea unei rețele de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice respectă normele UE privind ajutoarele de stat. Măsura va contribui la reducerea emisiilor de CO2 și a altor emisii poluante, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața unică”, se arată în comunicat.

Schema de ajutor va stimula investițiile în stații de reîncărcare a vehiculelor hibride și a vehiculelor electrice cu baterie din România, în perioada 2020-2025. Astfel, se preconizează că va fi acoperit întregul teritoriu al țării, atât în zonele urbane cât și în cele rurale.

Sprijinul va fi acordat sub formă de granturi tuturor operatorilor economici care îndeplinesc anumite criterii, iar beneficiarii vor fi selectați printr-o procedură deschisă și transparentă de ofertare.

Comisia Europeană apreciază că măsura va favoriza creșterea considerabilă a ponderii vehiculelor cu emisii scăzute, aducând o contribuție majoră la reducerea emisiilor de CO2 și de poluanți, în conformitate cu obiectivele UE în materie de climă și mediu, precum și cu țintele stabilite de Pactul ecologic european.

În același context, CNAIR intenţionează să permită unor operatori private să amplaseze  stații de încărcare situate pe autostrăzile A1 şi A2, contra unei taxe de utilizare care va fi stabilită prin licitație publică:

„CNAIR SA anunță persoanele interesate că în perioada 06.02 – 16.02.2020 se desfășoară procesul de consultare de piață privind Caietul de Sarcini pentru realizarea proiectului Instalarea stațiilor de reîncarcare pentru vehicule electrice în anumite Spații pentru Servicii situate pe Autostrada A1, tronsoanele  Nădlac – Timișoara – Sibiu și Pitești – București  și pe Autostrada A2, București – Constanța”.

Este vorba de 19 amplasamente care vor fi situate de-a lungul autostrăzilor în actualele spaţii de servicii, cu parcări. Câștigătorii licitațiilor vor trebui să plătească o taxă lunară de utilizare pentru 30 mp din aceste spaţii une se vor amenaja staţiile şi locurile de parcare (două la număr). Staţiile trebuie să funcţioneze non-stop, iar plata să se poată face prin intermediul unei aplicaţii informatice.