Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a fost informat despre Decizia nr. 83/06.08.2014, emisă de către Curtea de Conturi a României în urma controlului efectuat la Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice.

"Concluzia este una singură: în urma sesizărilor făcute de unele instituții ale statului cu privire la aspecte punctuale din activitatea anilor anteriori, s-au constatat prejudicii care depășesc, în expresie monetară, 20.000.000 lei", a explicar alesul general PNL, Cornel Pieptea pe blocul său personal.

Ce nereguli financiare s-au găsit la RADET, în urma unui control care a avut loc în luna iulie:

  • nerespectarea unor proceduri de achizitie publica de lucrari si atribuirea unor contracte de achizitii de lucrari in valoare totala de 5.647.950 lei;
  • inregistrarea nejustificata in cheltuielile regiei, fara analiza cauzelor, imprejurarilor si responsabilitatilor, a sumei de 40.000 lei, amenda aplicata de A.N.R.M.A.P. pentru nerespectarea legii achizitiilor publice
  • incheierea in conditii dezavantajoase a Memorandumului si a Contractului cadru de vanzare-cumparare a energiei termice dintre RADET si S.C. Ecogen Power S.R.L., prin acceptarea unor clauze contractuale nefavorabile, s-au creat premisele producerii unui potential prejudiciu regiei;
  • neindeplinirea masurilor reparatorii financiar-contabile si fiscale dispuse la controalele anterioare ale Curtii de Conturi;
  • gestionarea defectuoasa a patrimoniului regiei, fapt ce a condus la diminuarea resurselor financiare ale regiei cu suma de 2.396.345 lei. Beneficiarii au fost S.C. Abel S.R.L si S.C. Cain & Abel S.R.L. iar atribuirea s-a facut fara licitatie pe baza unor estimari, comenzi si plati nejustificate;
  • producerea unui prejudiciu patrimonial in valoare estimata de 2.671.708 lei prin plata nejustificata in avans, contrar prevederilor contractuale, fara realizarea contraprestatiei catre S.C.Fepa Trading S.R.L;
  • solicitarea si incasarea nejustificata in subventie a sumei de 3,134 lei pentru spatii ce aveau alta destinatie decat aceea de locuinta;
  • nereturnarea de catre RADET a TVA-ului dedus si neutilizat pentru investitiile finantate de la bugetul local al Primariei Municipiului Bucuresti, pe anii 2012 si 2013, in suma de 10.775.908 lei;

"Referitor la contractul incheiat intre RADET si S.C. Ecogen Power S.R.L, am solicitat inca de anul trecut conducerii RADET sa sesizeze organele indreptatite ale statului pentru a cerceta legalitatea documentelor si sa prezinte evolutia situatiei in plenul Consiliului General al Municipiului Bucuresti", a explicat Pieptea.