Ei au lucrat împreună cu Apostolul Neamurilor la răspândirea Evangheliei Domnului.

Sfântul Aristarh era de loc din Tesalonic (Faptele Apostolilor 20, 4) şi a mers cu Sfântul Apostol Pavel în Asia, la Efes, la Colose şi apoi la Roma (Coloseni 4, 10; Filimon 1, 24). Aici a împărțit celula cu Apostolul Neamurilor.

Fiind episcop în Apameea Siriei, până la adânci bătrâneţi, Sfântul Apostol Aristarh a adus pe mulţi la cunoştinţa Evangheliei.

Sfântul Pud este pomenit de Sfântul Pavel în a doua Epistolă a sa către Timotei unde spune: „Te îmbrăţişează şi Pud” (2 Timotei 4, 21).

Pud era dregător în senatul Romei, şi i-a primit în casa lui pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Casa lui a devenit mai apoi biserică.

De Sfântul Trofim pomenesc Faptele Apostolilor în capitolul 20, dar şi Sfântul Pavel în a doua Epistolă a sa către Timotei zicând: „Pe Trofim l-am lăsat în Milet, fiind bolnav” (2 Timotei 4, 20).

Acesta a îndurat moarte mucenicească prin sabie, după decapitarea Sfântului Pavel în timpul lui Nero, la Roma.