Evenimentul Zilei > Economie > Totul despre restituirea taxei auto. Adresele unde trebuie depusă cererea și documentele necesare
Totul despre restituirea taxei auto. Adresele unde trebuie depusă cererea și documentele necesare

Totul despre restituirea taxei auto. Adresele unde trebuie depusă cererea și documentele necesare

Cei care au achitat taxa specială, taxa de poluare și taxa pentru emisiile poluante, odată cu înmatricularea autovehiculelor, în perioada ianuarie 2007 – martie 2013, trebuie să depună cererea la administrațiile financiare. Procedura a fost definită zilele trecute

Cererile trebuie depuse la administrațiile finanțelor publice din zona de care aparțineți cu domiciliul. Este vorba despre administrațiile Fiscului unde depuneți, anual și declarațiile de venit. „Acceptăm deja cereri. Solicitanții trebuie să vină cu documentele în copie și original și, de asemenea, să indice un cont bancar unde va fi virată suma. Este bine ca, odată cu contul să prezinte și un extras”, ne-a comunicat un inspector de la Administrația Financiară sector 5/București. Adresele administrațiilor finanțelor publice din țară le puteți găsi pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la adresa: https://static.anaf.ro/static/ 10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/ telefoane_judete/Regiuni.htm.

Ce taxe sunt restituite

Trei categorii de contribuabili vor primi banii înapoi, respectiv cei care au achitat în perioada 2007 – 2013, taxa specială pentru autoturisme și autovehicule (ianuarie 2007 – 30 iunie 2008), taxa de poluare (1 iulie 2008 – 12 ianuarie 2012) și taxa pentru emisiile poluante (13 ianuarie 2012 – 14 martie 2013).

Cererile pot fi depuse până în 2020

Cererea poate fi depusă în 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intrat în vigoare OUG nr. 40/2015, așadar până pe 31 decembrie 2020, explică specialiștii de la Bența Consult. Aceasta trebuie însoțită de documentele justificative. Termenul de soluționare a cererii este de 45 zile. Dacă sunt necesare informații suplimentare, autoritatea fiscală notifică contribuabilul. Acesta va avea la dispoziție 60 zile pentru a prezenta documentele suplimentare. Dacă acestea nu sunt depuse în termen, cererea va fi respinsă.

Cine sunt beneficiarii

Pot solicita restituirea taxei auto persoanele fizice sau juridice respectiv persoanele fizice ce desfășoară activități independente ce au achi ziționat autoturismele și au achitat această taxă. Pentru contractele de leasing este îndeptățit la restituirea taxei utilizatorul – persoana ce a dobândit autovehicului în baza contractului.

Documentele ce trebuie depuse la Fisc

La cererea de restituire se vor anexa următoarele documente:

◆ actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie;

◆ documentul care atestă plata taxei.

◆ copia cărții de identitate a vehiculului și a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

Pentru achizițiile de autovehicule în leasing se vor prezenta și aceste contracte. Dacă solicitantul nu mai deține documentul care atestă plata, autoritățile vor verifica faptul că aceasta a fost efectuată.

Se restituie și cheltuielile de judecată

Odată cu restituirea taxei, se rambursează și dobânzile calculate până la data plății integrale iar sumele de restituit vor fi actualizate cu indicele prețurilor de consum.

Dacă solicitantul a obținut dreptul de restituire printr-o decizie a instanței de judecată, care acordă cheltuieli de judecată solicitantului, se vor achita și aceste sume.

Taxa, recuperată în cinci ani

Termenul de restituire este de 5 ani, în tranșe anuale de câte 20%. Data plății tranșei se stabilește astfel:

◆ pentru cererile de restituire depuse în primul semestru, restituirea se va face în luna aprilie din următorii 4 ani;

◆ pentru cererile de restituire depuse în al doilea semestru al fiecărui an, restituirea se face în luna noiembrie a fiecăruia dintre următorii 4 ani.

În cazul în care contribuabilul înregistrează datorii la bugetul de stat, din sumele de restituit se vor stinge aceste datorii și ulterior se va efectua restituirea.