Câștigurile salariale, din vârful piramidei

9.905 de lei

● Managerul general al unui serviciu de ambulanță, dacă are gradația II

● Managerul unui spital cu peste 400 de paturi, cu gradația II

9.631 de lei

● Director general (cu gradul II) la Institutul de Hematologie Transfuzională „prof. Dr. C.T. Nicolau”

● Directorul general al unei unități sanitare fără paturi, cu gradația II

9.364 de lei

● Director general la același institut, dar doar cu gradul 1

● Secretarul județului, respectiv al municipiului București (cu gradul II)

● Managerul general al unui spital cu peste 400 de paturi, dacă are gradația I

● Director general adjunct, director, director executiv în unitățile sanitare fără paturi, gradația II

8.852 de lei

● Secretarul municipiului reședință de județ cu peste 150.000 de locuitori, cu gradația II

● Directorul medical al unui spital cu peste 400 de paturi, cu gradația II

● Director adjunct științific la Institutul Național de Hematologie Transfuzională „Prof Dr. C.T.Nicolau”, cu gradația II

8.369 de lei

● Secretarul județului, respectiv al municipiului București, cu gradația I

● Secretarul municipiului reședință de județ cu peste 150.000 de locuitori, cu gradația I

7.868 de lei

● Profesor universitar cu gradația 5 și peste 40 de ani vechime

7.692 de lei

● Director general, inspector șef de stat, inspector general de stat, controlor financiar șef, comisar general prim-adjunct, dacă au gradația II

7.479 de lei

● Arhitectul șef cu gradația II

7.327 de lei

● Profesorii universitari cu o vechime de 35-40 de ani și gradația maximă

7.272 de lei

● Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunct, controlor financiar șef adjunct (dacă au gradația II)

● Directorul general, inspectorul de stat șef, inspector general cu gradația II, din serviciile deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii, administrație

● Director, șef compartiment, inspector șef, comisar șef divizie, șef sector la Consiliul Legislativ, comisar șef secție, director executiv, trezorier șef, șef administrație financiară

● Director adjunct financiar contabilitate Institutul National d Hematologie Transfuzională, gradatia II

● Director de resurse umane în același institut

7.018 de lei

● Medicii primari din unităţi sanitare de asistenţă socială şi de asistenţă medicosocială, cu gradația maximă

6.874 de lei

● Director adjunct, contabil șef, inginer șef, inspector șef adjunct, șef sector, comisar șef adjunct, comisar șef secție divizie, director executiv adjunct, trezorier șef adjunct, șef administrație financiară adjunct, comisar șef secție adjunct, șef birou vamal

6.498 de lei

● Directorul unei unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare, dacă au gradația II

6.143 de lei

● Șeful unui centru de asistență socială fără personalitate juridică

● Contabilul-șef al unei unități de asistență socială/ servicii sociale cu sau fără cazare, dacă au gradația II (…)

4.563 de lei

● Profesorii cu studii superioare de lungă durată și gradul didactic 1, cu vechime de peste 40 de ani și gradație 5 (maximă)

● Medicii specialiști cu gradul maxim

4.245 de lei

● Farmaciștii primari cu gradația

5 3.671 de lei

● Medicii rezidenți cu gradul maxim

2.365 de lei

● Medicii stagiari

2.141 de lei

● Profesorii cu studii superioare de lungă durată și gradul didactic 1.

În zilele următoare vom reveni cu analiză și comentarii ale specialiștilor pentru fiecare domeniu vizat de modificările salariale