Compania consider că este necesar ca România să transpună noile reglementări europene într-un timp cât mai scurt și cu acuratețe. „Deși termenul limită de astăzi a fost depășit, noi vom continua să producem conform legislației în vigoare, însă ne vom adapta celei noi de îndată ce va fi finalizată”, mai scrie în comunicat.

Compania cere stabilirea unui calendar clar și transparent de transpunere a Directivei Tutunului de către autoritățile române, angajându-ne totodată să ne adaptăm complet procesele de producție în termen de trei luni de la adoptarea legii de transpunere.

Un orizont de timp ar furniza producătorilor de țigarete un grad minim de predictibilitate și control asupra stocurilor de produse, astfel încât veniturile la bugetul de stat să nu fie periclitate, iar contrabanda să nu poată profita de pe urma incertitudinii legislative.
„Piața neagră este singura care poate profita de pe urma întârzierii adoptării noilor reglementări, în timp ce atât consumatorii cât și bugetul de stat vor suferi în cazul unei prezențe crescute a produselor de contrabandă sau contrafăcute”, a declarat Gemma Webb, General Manager British American Tobacco România.
România se situează pe locul al doilea în Europa de Est ca dimensiune a pieței ilegale a produselor din tutun. Aproximativ o țigaretă din șase din cele fumate în România este netaxată, și fiecare punct procentual din cele 17.6 reprezentând nivelul actual al contrabandei, înseamnă 40 milioane de euro lipsă la bugetul de stat.

Directiva Europeană a Tutunului
• Directiva Europeană a Tutunului 40/2014/EU a fost publicată pe 3 Aprilie 2014 și stabilește noile standarde privitoare la ingredientele și nivelul de emisii, precum și modul de prezentare, etichetare și trasabilitate a produselor din tutun. De asemenea, Directiva conține prevederi referitoare la produsele din tutun de nouă generație: țigări electronice, produse pe bază de tutun încălzit și alte produse pe bază de nicotină.
• Statelor membre UE le-au fost acordate 24 luni pentru a transpune Directiva Europeană a Tutunului în legislația națională. În această perioadă, Comisia Europeană trebuie să completeze dispozițiile Directivei Tutunului cu 23 de Acte de Implementare și, respectiv Acte Delegate pentru a clarifica prevederi referitoare la modul de raportare a ingredientelor și dispoziții privind prezentarea, etichetarea și trasabilitatea produselor din tutun.
• Directiva Tutunului precizează data de 20 Mai 2016 ca termen final de transpunere în legislația națională, și același termen pentru conformarea industriei, permițând o perioadă de 1 an, până la 20 Mai 2017, pentru epuizarea completă de pe piață a vechilor produse.