Mai precis, un proiect de ordonanță de urgență, care urmează să fie adoptat în perioada următoare de Guvern, prevede așa: telefoanele mobile aflate î n stoc sau contractate î nainte de data intră rii î n vigoare a prezentei ordonanț e de urgenț ă , care nu au activată posibilitatea recepț ionă rii mesajelor ROALERT, pot fi comercializate pâ nă la lichidarea acestor stocuri, dar nu mai tâ rziu de 180 de zile de la data intră rii î n vigoare a prezentei ordonanț e de urgenț ă . Ulterior, după expirarea celor 180 de zile de la data intră rii î n vigoare a prezentei ordonanț e de urgenț ă se interzice operatorilor economici comercializarea telefoanelor mobile care nu au activată posibilitatea recepț ionă rii mesajelor RO- ALERT