În medie, performanța inovării a crescut cu 12,5% începând cu 2014. Există o convergență continuă în cadrul UE, țările cu performanțe mai slabe crescând mai repede decât cele cu performanțe superioare, reducând astfel decalajul de inovare dintre acestea. Conform Tabloului de bord pentru inovare regională din 2021 publicat astăzi, această tendință se aplică inovării în toate regiunile UE.

În peisajul global, UE are performanțe mai bune decât concurenții săi, cum ar fi China, Brazilia, Africa de Sud, Rusia și India, în timp ce Coreea de Sud, Canada, Australia, Statele Unite și Japonia au un avantaj de performanță față de UE. Tabloul de bord al inovării europene din acest an se bazează pe un cadru revizuit, care include noi indicatori privind digitalizarea și durabilitatea mediului, aducând tabloul de bord în conformitate cu prioritățile politice ale UE.

Suedia – liderul european în inovații

Pe baza scorurilor lor, țările UE se împart în patru grupuri de performanță: lideri de inovare, inovatori puternici, inovatori moderați și inovatori emergenți.

Suedia continuă să fie liderul UE în domeniul inovațiilor, urmat de Finlanda, Danemarca și Belgia, toate cu performanțe inovatoare cu mult peste media UE.

Grupurile de performanță tind să fie concentrate din punct de vedere geografic, liderii inovației și cei mai mulți inovatori puternici fiind localizați în Europa de Nord și de Vest și majoritatea inovatorilor Moderați și Emergenți din Europa de Sud și de Est.

În medie, performanța inovării a UE a crescut cu 12,5 puncte procentuale din 2014. Performanța a crescut cel mai mult în Cipru, Estonia, Grecia, Italia și Lituania.

Cinci state membre au înregistrat o îmbunătățire a performanței de 25 de puncte procentuale sau mai mult (Cipru, Estonia, Grecia, Italia și Lituania). Patru state membre au avut o îmbunătățire a performanței între 15 și 25 de puncte procentuale (Belgia, Croația, Finlanda și Suedia). Pentru opt state membre, performanța s-a îmbunătățit între 10 și 15 puncte procentuale (Austria, Cehia, Germania, Letonia Malta, Țările de Jos, Polonia și Spania). Restul de 10 state membre au înregistrat o îmbunătățire a performanței cu până la zece puncte procentuale.

Comparând media UE cu o selecție de concurenți globali, Coreea de Sud este cea mai inovatoare țară, performând cu 36% peste scorul UE în 2014 și cu 21% peste UE în 2021. UE este înaintea Chinei, Braziliei, Africii de Sud; Rusia și India în EIS din acest an, în timp ce Canada, Australia, Statele Unite și Japonia au un avantaj în fața UE.

Performanța inovării a crescut pentru 225 de regiuni din totalul de 240 de regiuni în perioada din 2014. A existat un proces de convergență a performanței regionale în timp, cu diferențe de performanță în scădere între regiuni.

Cea mai inovatoare regiune din Europa este Stockholm, din Suedia, urmată de Etelä-Suomi în Finlanda și Oberbayern în Germania. Hovedstaden din Danemarca este pe locul patru, iar Zürich din Elveția este pe locul cinci.

Ce au spus membrii Colegiului

ThierryBreton, comisarul pentru piața internă, a declarat: „Inovațiile europene, precum tehnologiile din centrul noilor vaccinuri COVID-19, au fost cruciale pentru combaterea și depășirea pandemiei actuale. Performanța îmbunătățită a UE în materie de inovare este un semnal foarte pozitiv. Investiția în inovație înseamnă investiția în capacitatea noastră de a fi în prima linie tehnologică pentru o economie și o societate durabilă, digitală și rezistentă.”

MariyaGabriel, comisar pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Angajamentul Europei față de inovație este demonstrat de îmbunătățirea continuă a performanței inovării. Toate statele membre și regiunile UE investesc mai mult în inovare, iar diferența de inovare în UE este în scădere. În sprijinul capacității de inovare a Europei, Horizon Europe va promova excelența și va sprijini cercetătorii și inovatorii de vârf pentru a conduce schimbările sistemice necesare pentru a asigura o Europă verde, sănătoasă și rezistentă.”

ElisaFerreira, comisar pentru coeziune și reforme, a declarat: „Inovația este tot mai mult unul dintre factorii decisivi pentru promovarea dezvoltării și convergenței în întreaga Europă. În timp ce aceste rapoarte importante evidențiază progresele realizate în mare parte din Europa, rămâne încă o divizare semnificativă a inovării, în special pentru regiunile mai puțin dezvoltate și periferice. Abordarea diviziunii inovatoare este esențială pentru coeziunea economică, socială și teritorială. Fondurile de coeziune vor continua să promoveze strategii de inovare inteligente.”

Context

Tabloul de bord european al inovării oferă o analiză comparativă a performanței inovării în țările UE, alte țări europene și vecinii regionali. Evaluează punctele tari și punctele slabe relative ale sistemelor naționale de inovare și ajută țările să identifice domeniile pe care trebuie să le abordeze. Primul tablou de bord european pentru inovare a fost lansat în 2001. Tabloul de bord european pentru inovare demonstrează angajamentul UE și al statelor sale membre pentru cercetare și inovare care se bazează pe excelență și faptul că este competitiv, deschis și orientat spre talent. De asemenea, susține dezvoltarea de politici pentru a spori inovarea în Europa și pentru a informa factorii de decizie în contextul global care evoluează rapid. Mai mult, cercetarea și inovarea reprezintă o parte esențială a răspunsului coordonat al UE la criza coronavirusului, sprijinind și recuperarea durabilă și favorabilă incluziunii europene. Măsurarea performanței inovației este un element cheie în atingerea acestui obiectiv.

Aproximativ două treimi din creșterea productivității Europei din ultimele decenii a fost determinată de inovație, potrivit raportului „Performanța științei, cercetării și inovării UE, 2020 (SRIP)”. Cercetarea și inovarea stimulează reziliența sectoarelor noastre de producție, competitivitatea economiilor noastre și transformările digitale și ecologice ale societăților noastre.

De asemenea, asigură pregătirea pentru viitor și sunt esențiale pentru realizarea acordului verde european și a busolei digitale.

Orizont Europa, programul de cercetare și inovare al UE pentru anii 2021-2027, cu un buget de 95,5 miliarde EUR, va contribui la accelerarea transformărilor europene de mediu și digitale.

În aceeași perioadă, politica de coeziune va investi peste 56,8 miliarde EUR în capacități de cercetare și inovare, digitalizare și competențe pentru a sprijini transformarea economică inovatoare și ecologică a regiunilor europene.

Aceste obiective se află, de asemenea, în centrul strategiei industriale actualizate a UE, care propune noi măsuri pentru consolidarea rezistenței pieței noastre unice. Strategia propune, de asemenea, măsuri pentru a răspunde dependențelor noastre în domenii strategice cheie, precum și pentru a accelera tranzițiile ecologice și digitale – toate acestea vor fi esențiale pentru creșterea performanțelor UE în materie de inovare. În plus, Spațiul European de Cercetare (ERA) va crea o piață unică și fără frontiere pentru cercetare, inovare și tehnologie, bazată pe excelență, stimulând în același timp adoptarea pe piață a rezultatelor cercetării și inovării în întreaga UE.