Şeful CJ a fost trimis în judecată de procurorii DNA alături de alţi 18 inculpaţi. În rechizitoriu, procurorii arată că Gheorghe Bunea Stancu, cu ocazia unei discuţii purtate în decembrie 2011 cu reprezentantul unei societăţi din Brăila, i-a transmis că "a dat indicaţii foarte clare ca să nu se întâmple absolut nimic din punct de vedere al conducerii executive a SC Concivia SA" şi că în noul Consiliu de Administraţie va intra fiul său, Răzvan, pentru că "i se pare normal ca băiatul să preia ce e al familiei". “Va intra băiatu' meu, va intra Răzvan, ca să nu intre altcineva să avem dureri de cap,” repeta acesta.

Potrivit unei alte interceptări, colaboratorii lui Bunea Stancu erau respectuoși cu șeful CJ Brăila și îl lăudau pe fiul acestuia. În schimb, baronul era nemulțumit

Liliana Munteanu: Aveţi un băiat, o fineţe de copil.

Gheorghe Bunea-Stancu: Tu ştii că io la negocieri sunt mai dur aşa la negocieri că asta-i viaţa.

Liliana Munteanu: Da' nu mai fiţi aşa de dur cu fineţea aia de băiat! E o fineţe de băiat. Trebuie… Nu merge stilu' ăsta cred că cu el.

Gheorghe Bunea-Stancu: Lasă-l, mă, în pace, mă!

Liliana Munteanu: E alt soi, e alt… e alt aluat.

Gheorghe Bunea-Stancu: Tre' să …?…..

Liliana Munteanu: E alt aluat. E un finuţ. El îi pentru altceva.

Gheorghe Bunea-Stancu: Da, păi… tu ştii că lumea afacerilor este altfel, nu este aşa cum o vede el.

Liliana Munteanu: Aşa este, aşa este, aşa este.

Gheorghe Bunea-Stancu: Că dacă-i las un milion de euro, peste un an nu-l mai are.

Liliana Munteanu: Da, da, da. Aşa este, aşa este, aşa este. Da.

Gheorghe Bunea-Stancu: Te pup, LILI! Vorbim.

Liliana Munteanu: Numai bine, domnu' preşedinte!

Gheorghe Bunea-Stancu: Săr'mâna! Săr'mâna!

Liliana Munteanu: La revedere! La revedere!”.

 

Bani scoși din firma abonată la contracte publice

Procurorii DNA arată că favorizarea SC Concivia SA pentru câştigarea contractelor de achiziţie publică este în strânsă legătură cu faptul că preşedintele consiliului judeţean Brăila – Gheorghe Bunea Stancu, care a semnat toate contractele şi actele adiţionale, este în acelaşi timp şi asociat la societatea BURSAGRIROM SA, grup de firme din care făcea parte şi SC CONCIVIA SA.

Acest aspect este susţinut de următoarele documente:

  • Declaraţia privind calitatea de participant la procedură (Formular 12C), prin care reprezentantul împuternicit al SC CONCIVIA SA, Soare Vasile (administrator) declara că societatea face parte din grupul de operatori economici reprezentat de SC BURSAGRIROM SA Brăila, care cuprinde firmele SC CONCIVIA SA, SC HERCULES SA, SC ISTRU SA, unde acţionar majoritar este de SC BURSAGRIROM SA;
  • Certificatul constatator ORC al SC BURSAGRIROM – furnizare informaţii extinse din care reiese că „Gheorghe Bunea I. Stancu are calitatea de asociat la societatea BURSAGRIROM”;

Potrivit DNA, din cercetările efectuate a rezultat, fără echivoc, faptul că toţi funcţionarii din cadrul Consiliului Judeţean Brăila cunoşteau legătura interpusă dintre SC CONCIVIA SA Brăila şi preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, inculpatul Gheorghe Bunea Stancu.

  • Inclusiv inculpatul Soare Vasile, în declaraţia sa, confirmă faptul că pentru orice problemă de interes pentru SC CONCIVIA SA Brăila, se consulta cu inculpatul Gheorghe Bunea Stancu.
  • De asemenea, în cursul urmăririi penale, au fost ridicate de la SC BURSAGRIROM SA Brăila hotărârile AGA referitoare la repartizarea dividendelor, ordinele de plată a acestora, dar şi alte înscrisuri relevante în acest sens.
  • Astfel, a fost identificată copia O.P. nr. 67/10.11.2011, din care a rezultat că inculpatul Gheorghe Bunea Stancu a încasat suma de 682.500 lei de la SC BURSAGRIROM, cu titlu de dividende aferente profitului realizat în anul 2010 .

 

Expertiza dispusă de DNA

În cauză, DNA a dispus şi efectuarea unei constatări economico – financiare, pentru a se stabili folosul pe care inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, l-a obţinut, în perioada 2009-2013, de la SC CONCIVIA SA Brăila .

  • Referitor la contractul nr. 192/15.12.2009 încheiat de către Consiliul Judeţean Brăila şi SC CONCIVIA SA Brăila (singurul dintre contractele analizate, cu privire la care a fost constatat un prejudiciu), concluzia Raportului de constatare financiară – contabilă a fost aceea că „prin acumularea bănească nelegală, în cuantum de 311.424,61 lei efectuată de către SC CONCIVIA SA Brăila (sumă constatată drept prejudiciu adus fondurilor publice gestionate de către Consiliul Judeţean Brăila, în atribuirea şi derularea contractului nr. 192), s-a creat un avantaj injust persoanei fizice Gheorghe Bunea Stancu, prin creşterea drepturilor sale indirecte faţă de patrimoniul net al SC CONCIVIA SA Brăila, cu suma de 78.457,02 lei (sumă corespunzătoare procentului de participare indirectă la capitalul acestei societăţi).
  • În cuprinsul Raportului de constatare financiară – contabilă s-a mai menţionat că drepturile persoanei fizice Gheorghe Bunea Stancu asupra patrimoniului net al SC CONCIVIA SA Brăila au crescut cu suma de 19.096,08 lei, ca urmare a atribuirii de către Consiliul Judeţean Brăila a contractelor nr. 198/23.12.2009, 47/24.03.2010, 138/04.08.2010, 110/22.07.2011 şi 259/17.11.2010.
  • Rezultă, astfel, că inculpatul Gheorghe Bunea Stancu, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Brăila, a îndeplinit acte prin care, în mod direct, SC CONCIVIA SA Brăila (al cărei acţionar majoritar este SC BURSAGRIROM SA Brăila) a obţinut un folos patrimonial, constând în sumele de bani plătite urmare a încheierii contractelor menţionate anterior .

În acest context, arătăm faptul că la data de 07.08.2014, a fost pus în executare mandatul de percheziţie domiciliară nr. 303, emis în baza Încheierii pronunţate la data de 06.08.2014 de către Tribunalul Galaţi (dosar nr. 5195/121/2014), de la domiciliul inculpatului Gheorghe Bunea Stancu fiind ridicate mai multe documente, printre care şi Fişa analitică a SC CONCIVIA SA Brăila aferentă perioadei ianuarie – decembrie 2011, respectiv un înscris intitulat „Nota privind reducerea fondului „alte resurse” constituit din profituri nete ale anilor precedenţi şi redistribuirea profitului net rezultat”, înscrisul fiind emis de către administratorul SC CONCIVIA SA Brăila, inculpatul Soare Vasile.

De asemenea, în baza mandatului de percheziţie nr. 306/06.08.2014 a fost efectuată o percheziţie şi în biroul nr. 127 din Sediul Consiliului Judeţean Brăila care era folosit de Gheorghe Bunea Stancu, ocazie cu care au fost ridicate, printre altele, ,,situaţia lucrărilor executate şi nedecontate la 31.08.2012 întocmită de SC CONCIVIA SA Brăila” şi ,,5 file format A4 conţinând menţiuni olografe şi situaţii centralizatoare la SC CONCIVIA SA Brăila”.

Toate aceste înscrisuri, corelate cu declaraţia inculpatului Soare Vasile, dar şi cu declaraţiile celorlate persoane audiate în cauză – care au declarat în mod invariabil că inculpatul Soare Vasile era văzut în mod frecvent în biroul preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila – demonstrează interesul şi implicarea inculpatului Gheorghe Bunea Stancu în administrarea SC CONCIVIA SA