Aceste facilităţi sunt acordate în baza unui parteneriat între Primărie şi instituţia de învăţământ, parafat printr-o Hotărâre de Consiliului Local.

Concret, beneficiază de aceste facilităţi studenţii de la specializările: Informatică, Calculatoare, Tehnologia Informaţiei, Electronică Aplicată, Reţele şi Software de Telecomunicaţii, Automatică şi Informatică Aplicată, Inginerie Electrică şi Calculatoare, Mecatronică, Robotică.

Sprijinul financiar se acordă studenţilor cu domiciliul în alte localităţi decât Oradea şi Zona Metropolitană Oradea, prin bugetare din partea Primăriei Municipiului Oradea.

Pentru a obţine aceste facilităţi, studenţii trebuie să acumuleze minim 75% din creditele aferente primei sesiuni de examene, respectiv din creditele anuale. De asemenea, în cel de-al doilea semestru de şcoală, ei trebuie şi să facă stagii de practică, de internship sau să se angajeze pentru minim 60 de ore, la departamente de IT sau firme locale de profil, din Oradea sau ZMO.

 

 

 

Te-ar putea interesa și: