De la bun început m? impresioneaz? num?rul mare de participan?i. Perioada nu este propice unor analize politice. Fiecare a fost sau mai este în vacan??, preocup?rile principale au fost ?i sunt legate de familie, prieteni, poate petreceri ?i mese mai mult sau mai pu?in copioase.
De destui ani , de când urm?resc valorile traficului pe internet ?tiu c? în perioada s?rb?torilor acestea scad aproape f?r? excep?ie. Ar mai fi un motiv pentru care am fost pl?cut impresionat de num?rul mare al participan?ilor. În general, cititorii acestui ziar sunt oameni cu o preg?tire mult peste medie. Ei au o orientare de dreapta, care presupune ?i o cultur? politic?, cu o deschidere mai larg? ?i un discern?mânt mai pronun?at.
Dup? rezultatul alegerilor parlamentare ?i modul în care au “c?zut zarurile”, cel pu?in pentru o perioad? ce pare destul de lung?, am putut crede c? ei s-au distan?at de politica din ?ara noastr?. Am mai trecut prin aceste situa?ii ?i nu a murit nimeni. În anul 1990, când Ion Iliescu ?i partidul lui au câ?tigat într-un mod zdrobitor, am crezut c? vine sfâr?itul lumii, românii ?i chiar familia Ceau?escu au murit degeaba ?i noi nu mai avem nici o ?ans?. Mineriada nici nu se întâmplase! În anul 1992 a fost ?i mai greu.
Dac? prima victorie a neocomuni?tilor a fost explicat? în primul rând prin ignoran?? ?i prin lipsa de informa?ie ?i în?elegere a popula?iei, doi ani ?i ceva mai târziu a fost ?i mai greu de suportat. ?i totu?i n-a murit nimeni, nici în anul 2000, când cei de culoare ro?ie s-au întors la putere, ?i nu va muri nimeni nici acum, când tab?ra victorio?ilor este foarte pestri?? ?i abund? de persoane foarte dubioase.
O parte dintre ele nu are preg?tirea s? fie nici portari sau oameni de serviciu la Parlament. Cu atât mai pu?in s? conceap? sau s? voteze legi, s? ia hot?râri importante pentru prezentul ?i viitorul poporului nostru. O parte dintre parlamentari nici nu ar trebui s? fie în libertate. Ei sunt n?r?vi?i în rele, au prins r?d?cini pe “prima scen? ” a ??rii, s-au îmbog??it peste m?sur? ei ?i rudele lor, au fost ?i sunt amesteca?i în tot felul de afaceri necurate, pe care toat? lumea le cunoa?te. ?i în prezent se cite?te pe chipul lor ?i pe unii chiar i-a luat gura pe dinainte ?i au declarat c? au candidat pentru imunitate.
În aceste condi?ii demoralizante – c?ci noi am votat ?i nu alt popor – cititorii ziarului nostru dau r?spunsuri de o precizie chirurgical?. Identific? majoritatea acelea?i momente bune sau rele, ale anului care se apropie de sfâr?it, au, majoritatea, acelea?i op?iuni pentru personalitatea politic? a lui 2012, pentru cea mai bun? sau cea mai proast? campanie electoral?…
Asta m? face s? privesc optimist în viitor. Destui oameni privesc exact ni?te lucruri. Lor li se vor al?tura din ce în ce mai mul?i. Pentru c? timpul va trece în defavoarea acestor mari victorio?i. De?i între ei sunt ?i suficien?i oameni destoinici. Dar ?ti?i cum se întâmpl? cu buruienile într-o gr?din?.