Ieri, rpemierul Victor Ponta a anunțat că dacă contractul de construire nu va fi semnat pe 15 februarie cu consorțiul de firme care au câștigat licitația de concesiune, atunci se va organiza licitație pentru un alt constructor. 

Justificând de ce a ales varianta concesiunii, deși au existat mai multe contracte încheiate pentru construcția autostrăzii care nu au ajuns la vreun rezultat, CNADNR prezintă o analiză cost beneficiu, în care prezintă avantajele concesionării: 

– Responsabilitatea pentru lucrările de întretinere si operare o poartă aceeasi companie (concesionarul) care este responsabilă pentru proiectare si constructie, fapt ce duce la optimizarea acestor doua activitati in cadrul ciclului de viata al proiectului.

– Concesionarul este o companie de proiect (denumita in literatura de specialitate „Special Purpose Vehicle” – SPV sau „Vehicul cu Scop Special” – VSS) al cărei obiectiv este de aîndeplini obligatiile care decurg din contractul de concesiune.

– Finantarea acestei companii este una de tip non-recurs sau recurs limitat şi se bazează exclusiv pe fluxurile de numerar viitoare estimate care vor fi obtinute din activitatea derulata de aceasta companie pentru scopul unic al implementarii contractului si utilizate pentru rambursarea fondurilor puse la dispozitie (capital propriu si imprumutul contractat).

– Implicarea actionarilor companiei de proiect este în general limitată la finantarea companiei de proiect prin contributii la capitalul social si împrumuturi ale actionarilor.

– Activitătile concrete de proiectare si constructie si de operare si întretinere se realizează de către subcontractanti, afiliati ai companiei de proiect, care constituie garantii de bună executie în favoarea companiei de proiect (parte a pachetului de garantii al finantatorilor).

– Platile catre Concesionar se realizeaza exclusiv in baza şi în funcţie de disponibilitatea drumului si a calitatii serviciilor prestate în perioada contractuală, calitatea constructiei fiind astfel asigurată pe baza interesului comercial al concesionarului.Plata de disponibilitate care urmează a fi efectuata de catre autoritatea contractanta este cunoscuta de la momentul procedurii de atribuire ca parte a unui proces de selectie competitiva, inclusiv pe baza de pret. În consecinta, la semnarea contractului de concesiune costurile de operare si intretinere a drumului sunt cunoscute, spre deosebire de procedura traditionala de achiziţie publică, unde deciziile privind realizarea activitatilor de operare si intretinere se iau la momente viitoare de timp, cand infrastructura va fi fost deja realizata, rezultand astfel o predictibilitate a costurilor mult mai ridicată in cazul unui PPP decat al unui proiect realizat in sistem de achizitie clasica.

– Platile de disponibilitate de catre autoritatea publica se efectueaza in perioada de operare, dupa finalizarea constructiei, si au in vedere nivelul de performanta in prestarea serviciilor de catre concesionar.