Înfiinţarea unei firme cu dosarul complet va dura mai mult de o săptămână, din cauza introducerii unor proceduri şi acte. Până în prezent, un întreprinzător care avea toate actele necesare îşi putea înfiinţa o firmă în trei zile.

Pe motiv că trebuie să cunoască mai bine asociaţii şi sediile firmelor, în scopul combaterii evaziunii fiscale, Fiscul a impus companiilor care se înfiinţează şi celor care îşi schimbă sediul social să obţină şi să deţină două noi documente. Este vorba despre adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul la folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi despre certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social.

Acte la dosar

Firmele aflate în această situaţie trebuie să depună la administraţia financiară de care aparţin o cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social.

Alături de cerere, reprezentantul legal al societăţii mai trebuie să ataşeze la dosar următoarele documente: actele doveditoare a dreptului de folosinţă (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, de închiriere, de comodat etc.), actul de identitate al solicitantului şi, dacă este cazul, împuternicirea, precum şi actul care atestă numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice.

Dacă dosarul este complet, veţi primi cele două documente în cinci zile lucrătoare, potrivit ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 2112.

Un nou registru la Fisc

Fiscul ţine evidenţa documentelor privind spaţiile unde sunt înregistrate societăţile comerciale în Registrul de evidenţă a spaţiilor cu destinaţie de sediu social.

Registrul este gestionat printr-o aplicaţie informatică şi cuprinde adresa completă a spaţiului unde este înregistrat biroul firmei, datele de identificare ale titularului dreptului de folosinţă, documentul care atestă dreptul de folosinţă şi perioada de valabilitate a acestui drept.