"Cererea e cu prec?dere pentru perioada de Revelion. Sunt multe zone în ?ar? unde nu mai po?i g?si un loc de Revelion sau au r?mas doar cele foarte scumpe", a declarat Silviu V?duvoiu, director general al agen?iei Perfect Tour, citat de ZF.
Nu doar cererea e mare, ci s-a m?rit ?i perioada dintre efectuarea rezerv?rii ?i s?rb?tori, a mai spus V?duvoiu, care d? ca exemplu o rezervare pentru Revelion f?cut? de un client înc? din luna februarie, pentru o destina?ie exotic?.
Pre?urile pentru Cr?ciun ?i Revelion au r?mas în mare parte acelea?i ca ?i anul trecut, un Cr?ciun la Sinaia sau Predeal, de exemplu, la un hotel de trei stele, pornind de la 600-650 de lei de persoan?, pentru o rezervare de trei nop?i.
Rezultatele bune ale "campaniei" de rezerv?ri pentru Cr?ciun ?i Revelion sunt în contradic?ie cu situa?ia de ansamblu a turismului, expus? de pre?edintele Federa?iei Patronatelor din Turismul Românesc, Mohammad Murad, în prima zi a Târgului de Turism al României. Potrivit acestuia, circa jum?tate din camerele de hotel din România se afl? în conservare, din cauza gradului de ocupare foarte mic (aproximativ 30%) înregistrat în medie pe parcursul unui an.