Ca să te poţi angaja la SRI trebuie, conform legii, să îndeplineşti anumite condiţii, printre care să ai:

– cetăţenie română şi domiciliul în ţară; cultură generală amplă şi capacitatea de a te exprima corect şi coerent în limba română; pregătire profesională în domeniul solicitat; stare de sănătate bună; cunoaştere foarte bună a cel puţin unei limbi străine, pentru încadrarea ca ofiţer;conduită civică şi morală corespunzătoare; respect faţă de valorile şi legislaţia naţională;loialitate faţă de ţară, principiile şi valorile democraţiei şi statului de drept şi să nu fii în curs de cercetare, urmărire sau judecată penală sau să nu fi fost condamnat penal.

OBLIGAŢIILE care îţi revin dacă vrei să te angajezi la SRI:

– să respecţi jurământul militar şi prevederile regulamentelor militare; să execuţi întocmai şi la timp ordinele comandanţilor şi ale şefilor, fiind responsabil de modul în care îndeplineşti misiunile încredinţate; să-ţi perfecţionezi pregătirea profesională; să păstrezi cu stricteţe secretul de stat şi de serviciu, precum şi caracterul confidenţial al activităţilor desfăşurate.

LISTA POSTURILOR DISPONIBILE în prezent la SRI conţine următoarele profesii: specialişti IT, psihologi, traducători, medici, asistenţi medicali, tehnicieni dentari, potrivit site-ului instituţiei.

SPECIALIŞTI IT&C

 Abilităţi şi aptitudini

– nivel superior de inteligenţă;

– capacitate de analiză (a necesităţilor, fenomenelor, proceselor, protocoalelor, mecanismelor, soluţiilor tehnice);

– atenţie concentrată şi distributivă de nivel ridicat;

– capacitate de a concepe şi de a implementa soluţii tehnice;

– echilibru psiho-emoţional;

– rezistenţă la stres şi în condiţii de program prelungit;

– capacitate de adaptare;

– perseverenţă;

– dorinţă de perfecţionare continuă;

– abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.

VEZI AICI condiţiile specifice pentru posturile de IT-işti

PSIHOLOGI

 Abilităţi şi aptitudini

– nivel superior de inteligenţă;

– capacitate de adaptare;

– rezistenţă la stres şi în condiţii de program prelungit;

– atenţie concentrată şi distributivă de nivel ridicat;

– perseverenţă;

– dorinţă de perfecţionare continuă;

– echilibru psiho-emoţional;

– abilităţi de comunicare.

VEZI AICI condiţiile specifice pentru posturile de psihologi

TRADUCĂTORI

Condiţii specifice:

SE CER: Studii universitare cu examen de licenţă

Cunoaşterea foarte bună a cel puţin uneia din următoarele limbi străine:

– arabă

– bulgară

– chineză

– germană

– hindi

– maghiară

– persană

– punjabi

– rusă

– sârbă/ b-sniacă

– tătară

– turcă

– ucraineană

– urdu

VEZI AICI condiţiile specifice pentru posturile de traducători

Drepturi şi libertăţi interzise/restrânse dacă te angajezi la SRI

Conform prevederilor legale, cadrelor militare ale Serviciului le este:

 • interzisă exercitarea următoarelor drepturi:
 1. să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă prin orice mijloace sau alte activităţi în favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru funcţii publice;
 2. să candideze pentru a fi alese în administraţia publică locală şi în Parlamentul României, precum şi în funcţia de preşedinte al României;
 3. să declare sau să participe la grevă.
 • restrânsă exercitarea următoarelor drepturi şi libertăţi, astfel:;
 1. opiniile politice pot fi exprimate numai în afara serviciului;
 2. exprimarea în public a unor opinii contrare intereselor României şi forţelor armate nu este permisă;
 3. condiţiile în care cadrele militare în activitate vor putea să prezinte public informaţii militare se vor stabili prin ordin al directorului instituţiei;
 4. aderarea la culte religioase este liberă, mai puţin la cele care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi la cele care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei;
 5. constituirea în diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-ştiinţific, cultural, sportiv-recreativ sau caritabil, este permisă în condiţiile stabilite prin regulamentele militare, cu excepţia formelor de asociere sindicale ori care contravin comenzii unice, ordinii şi disciplinei specifice instituţiei armatei;
 6. încheierea căsătoriei este liberă în condiţiile legii. Încheierea căsătoriei cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetăţenie română este condiţionată de obţinerea aprobării prealabile a conducerii Serviciului;
 7. participarea la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau întruniri cu caracter politic ori sindical este interzisă;
 8. deplasarea în străinătate se realizează în condiţii stabilite de conducerea Serviciului.

Cadrelor militare în activitate le este interzis să fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii ori societăţi comerciale.