Ministerul Sănătății a supus astăzi dezbaterii publice proiectul de Ordin privind metodologia pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, care stabilește criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor.
„Propunerea de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă, precum şi cea de reorganizare a sistemului spitalicesc, fac parte din strategia Ministerului Sănătăţii de a înfiinţa unităţi sanitare cu nivel I de competenţă. În forma de organizare existentă în prezent, pacienţii nu pot beneficia de tratament într-un spital cu nivel de competenţă foarte înalt deoarece niciun spital nu poate să obţină această categorie. Este necesar ca, cel puţin în cele şase centre universitare de tradiţie din ţară să putem organiza astfel de unităţi", a declarat ministrul Sănătăţii, Cseke Attila.
Dacă proiectul MS va fi aprobat, spitalele vor fi clasificate din luna mai.
Spitalele de categoria I, nivel înalt de dotare și resurse umane
Spitalele de categoria I cu nivel de competenţă foarte înalt  vor fi unităţile cu cel mai înalt nivel de dotare şi încadrare cu resurse umane şi care asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad de complexitate foarte mare. Acestea vor asigura asistenţa medicală la nivel regional şi vor deservi populaţia judeţului din aria lor administrativ-teritorială, precum şi din alte judeţe.
În categoria spitalelor de categoria a II-a, cu nivel de competenţă înalt vor fi cuprinse unităţile cu nivel înalt de dotare şi încadrare cu resurse umane şi care asigură furnizarea serviciilor medicale cu grad mare de complexitate. Acestea vor deservi populaţia judeţului din aria lor administrativ-teritorială, precum şi din judeţele limitrofe.
Spitalele de categoria a V-a vor asigura îngrijirea bătrânilor
Spitalele de categoria a III-a, cu nivel de competenţă mediu, vor fi unităţile care deservesc populaţia judeţului din aria administrativ-teritorială unde îşi au sediul şi, doar prin excepţie, din judeţele limitrofe, pentru afecţiuni cu grad mediu de complexitate.
În categoria spitalelor de categoria a IV-a, cu nivel de competenţă bazal, vor intra unităţile care deservesc populaţia pe o rază administrativ-teritorială limitată, pentru afecţiuni cu grad mic de complexitate, iar spitalele de categoria a V-a, cu nivel de competenţă limitat, sunt unităţile care asigură, după caz, servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronic, pe o singură specialitate sau servicii paleative.
Reprezentanții MS urmăresc prin clasificarea spitalelor însemnă să eficientizeze costurile asistenței medicale prin evitarea suprapunerilor între unităţile spitaliceşti, dar şi să asigurare accesul echitabil al cetăţenilor la serviciile medicale. Odată cu clasificarea în funcţie de competenţă, se va evita internarea la niveluri inferioare de asistenţă spitalicească a pacienţilor, atunci când nu este cazul.