Sorin Oprescu are următoarele obligaţii: – să nu părăsească imobilul unde locuieşte fără permisiunea organului judiciar care dispune prezenta măsură sau în faţa căruia se află cauza şi să se supună restricţiilor stabilite; – să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, ori de câte ori este chemat; – să nu comunice cu ceilalţi participanţi la comiterea infracţiunii, cu martorii, precum şi cu alte persoane care se stabilesc de organul judiciar; – să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere. În baza art.221 alin.6 C. pr. pen. judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, prin încheiere, îi poate permite inculpatului părăsirea imobilului pentru procurarea mijloacelor esenţiale de existenţă şi în alte situaţii temeinic justificate, pentru o perioadă determinată de timp, pentru realizarea unor drepturi ori interese legitime ale acestuia, în baza unei cereri scrise şi motivate. În baza art.221 alin.7 C. pr. pen. inculpatul are obligaţia să informeze autoritatea desemnată cu supravegherea sa – organul de poliţie în a cărui rază teritorială locuieşte – şi organul judiciar care a luat măsura arestului la domiciliu ori în faţa căreia se află cauza, în situaţia de cazuri urgente şi pentru motive întemeiate când fără permisiunea organului judiciar părăseşte imobilul pe o durată de timp strict necesară. În baza art.221 alin.4 şi 11 C. pr. pen. i se atrage inculpatului atenţia că în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin ori există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive, în condiţiile prevăzute de lege. Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art.221 alin.9 şi 10 C. pr. pen. În baza art.221 alin.8 C. pr. pen., copia prezentei încheieri se comunică de îndată inculpatului, autorităţilor judiciare care se ocupă de supravegherea sa, organului de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte acesta, serviciului public comunitar de urgenţă a persoanelor şi organelor de frontieră. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă.