Evenimentul Zilei > Actualitate > SONDAJ IRES: Românilor NU LE PAS? de campania electoral?
SONDAJ IRES: Românilor NU LE PAS? de campania electoral?

SONDAJ IRES: Românilor NU LE PAS? de campania electoral?

Românii nu sunt interesa?i de campania electoral? ?i nu-?i cunosc decât în mic? m?sur? candida?ii din colegiile în care locuiesc, relev? un studiu sociologic realizat de Institutul Român pentru Evaluare ?i Strategie (IRES).

"La mijlocul campaniei electorale, mai pu?in de jum?tate dintre aleg?tori ?tiu cine candideaz? pentru func?ia de deputat în colegiul de care apar?in ?i pu?in peste o treime ?tiu cine sunt candida?ii pentru Senat. Peste jum?tate dintre români nu au urm?rit, pân? în acest moment, campania electoral? a candida?ilor din colegiul lor", se men?ioneaz? în concluziile cercet?rii, prezentate de Agerpres.

Potrivit sondajului, 37% dintre cei intervieva?i spun c? ?tiu sigur pe cine ar vota, 19% declar? c? au o idee în aceast? privin??, dar nu este definitiv?, iar 5 % sus?in c? nu vor merge la vot.
Mai mult, 44% dintre responden?i sus?in c? aceast? campanie nu îi va determina s? î?i schimbe op?iunea de vot.

Op?iunile de vot r?mân acelea?i ca în 2008

25% dintre responden?i spun c? vor vota, la alegerile din decembrie, cu acela?i candidat pentru func?ia de deputat ca ?i la alegerile precedente, dar 24% nu ?tiu pentru moment cum vor proceda.
Potrivit cercet?rii sociologice, criteriul cel mai important al responden?ilor în alegerea candidatului îl reprezint? în propor?ie de 19% cinstea, corectitudinea, sinceritatea. Urmeaz?, în ordine, partidul din care face parte candidatul – 10% ?i activitatea anterioar? a candidatului – 8%.
Un alt criteriu în func?ie de care persoanele intervievate î?i vor da votul îl reprezint? promisiunile pe care le face candidatul – 7%, iar apoi, cu câte 4%, apropierea de cet??eni, programul s?u sau al partidului ?i seriozitatea candidatului.
Cercetarea sociologic? a IRES a fost realizat? în perioada 21-22 noiembrie pe un e?antion reprezentativ de 1.397 de persoane de cel pu?in 18 ani. Marja de eroare este de 2,67%.

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: