O soluție pentru a suplini, parțial, lipsa medicilor de la sate o reprezintă asistenții medicali comunitari, însă și numărul acestora este insuficient. Rolul acestora este foarte important într-o comunitate, motiv pentru care ar trebui să fie cel puțin câte unul în fiecare comună. Pe lângă asistența primară pe care o acordă, aceștia joacă un rol important în educația sanitară, bazată pe experienţa personală.

Asistenţa medicală comunitară a fost introdusă la nivelul localităților din mediul rural la începutul anilor 2000, printr-un program naţional adresat mamei şi copilului.