Potrivit propunerii legislative, Curtea Constituţională se pronunţa asupra constituţionalităţii hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, ale plenului Senatului şi ale plenului reunit al Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau cel puţin 25 de senatori (art. 28 prim, alin. 1).

De asemenea, în textul propunerii de lege se făcea precizarea că decizia se pronunţă cu votul majorităţii judecătorilor Curţii şi se aduce la cunoştinţa Camerei a cărei hotărâre a fost dezbătută sau a celor două Camere ale Parlamentului în cazul unei hotărâri a plenului Legislativului.

Potrivit iniţiativei, hotărârile declarate neconstituţionale şi-ar fi încetat efectele juridice la expirarea termenului de 45 de zile.

"Dacă prin decizie se constată neconstituţionalitatea hotărârilor, Camera sesizată sau, după caz, plenul reunit al celor două Camere reexaminează, în termen de 45 de zile, aceste hotărâri, pentru punerea lor în acord cu prevederile Constituţiei. Pe durata acestui termen, hotărârile declarate neconstituţionale sunt suspendate. La expirarea termenului de 45 de zile, hotărârile declarate neconstituţionale îşi încetează efectele juridice", se mai arăta în textul propunerii de lege.

Legea are un caracter organic, iar Senatul a respins-o, în calitate de Cameră decizională, cu 33 de voturi 'pentru', 58 de voturi 'împotrivă' şi 25 abţineri. Votul a fost secret şi electronic. Propunerea legislativă a fost adoptată tacit de Camera Deputaţilor, prima sesizată în acest caz