Potrivit propunerii, mai constituie infracţiune şi arborarea drapelului sau a fanionului altui stat, cu alte dimensiuni decât cele ale drapelului României şi cu alte ocazii sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, iar amenda este tot între 2.000 şi 10.000 lei.

De asemenea, îngrădirea dreptului de a purta însemnele naţionale ar putea fi pedepsită cu amendă de la 5.000 la 20.000 lei.

Constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor şi aplicarea amenzilor se face de către prefect şi împuterniciţii acestora, Poliţia Română, Jandarmeria Română, şi se aplică conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, primarului, preşedintelui consiliului judeţean, precum şi persoanei fizice sau juridice vinovate de săvârşirea contravenţiei sau infracţiunii.

„Pentru evitarea situaţiilor confuze, arborarea mai multor drapele pe clădirile publice trebuie să aibă la bază un eveniment special şi să poarte ca suport legal ordinul emis de prefect, ca înalt reprezentant”, se arată în expunerea de motive.

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice a fost iniţiată de mai mulţi senatori PNL, iar Senatul este prima cameră sesizată.

Tot ieri, Senatul a adoptat tacit o propunere legislativă prin care minorităţile naţionale pot prezenta petiţii orale sau scrise în limba maternă la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Propunerea legislativă pentru completarea art.20 din Ordonanţa nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare a fost iniţiată de mai mulţi deputaţi UDMR.