Şedinţa de la Curtea Supremă este secretă şi are loc în lipsa lui Mikola, care se află acum în Ungaria. Cetăţeanul maghiar este reprezentat de avocaţi. Mikola Bela a fost ridicat din Târgu Mureş în 21 martie şi expulzat în Ungaria. Conducerea Ministerului Administrației şi Internelor anunţase pe 17 martie că Mikola Bela şi alți trei extremişti maghiari au primit interdicția de a intra în România timp de un an.

Autoritățile române spun că există indicii că cei patru fac parte din structuri implicate în activități naționalist-extremiste, cu riscuri la adresa siguranței naționale a României.

Curtea de Apel Bucureşti a decis expulzarea lui Mikola şi i-a interzis să mai intre pe teritoriul României timp de cinci ani.

Motivarea Curții de Apel București

"Raportând prevederile legale menţionate anterior la situaţia de fapt care rezultă din datele comunicate de Serviciul Român de Informaţii , clasificate secret de stat de nivel „strict secret” la Compartimentul Informaţii Clasificate al Curţii de Apel Bucureşti în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea Nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate curtea constată că acestea fac dovada faptului că cetăţeanul străin desfăşoară activităţi care constituie ameninţări la adresa siguranţei naţionale, astfel cum acestea sunt prevăzute în articolul 3 lit a, h şi l din Legea nr 51/1991 , motiv pentru care va dispune declararea ca indezirabil pe teritoriul României pe o perioadă de 5 ani a pârâtului Mikola Bela şi va dispune obligarea acestuia să părăsească de îndată teritoriul României."

"Curtea reţine că declararea ca indezirabil a pârâtului ,cu consecinţele legale aferente , urmăreşte un scop legitim şi anume apărarea securităţii naţionale,precum şi faptul că măsura menţionată anterior este necesară într-o societate democratică fiind justificată de o nevoie socială imperioasă,fiind proporţională cu scopul legitim urmărit."