Andrei George Creci, şef serviciu în cadrul Direcţiei Juridic, Contencios şi Legislaţie – Serviciul instanţe civile şi contencios administrativ şi membru al Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, este acuzat de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave iar Catia Viviana Fălan, şef serviciu la Direcţia Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, este acuzată de favorizarea infractorului.

Potrivit unui comunicat al DNA, în cursul anului 2004, Andrei George Creci şi-a încălcat atribuţiile de serviciu şi obligaţiile legale care îi reveneau în virtutea funcţiei şi a rolului îndeplinit în cadrul comisiei interne de analiză a notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001, prin faptul că a propus, în mod nelegal, la data de 19 noiembrie 2004, restituirea în natură a unui teren amplasat în Capitală aparţinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti, în suprafaţă de 15.209,87 mp, evaluat la suma de 3.303.301 euro şi măsuri reparatorii pentru restul suprafeţei până la 3,5 ha.

DNA: A zădărnicit ancheta!

Ulterior săvârşirii faptei, Andrei George Creci a acţionat în mod nemijlocit pentru înlăturarea ilicită a urmărilor faptei penale săvârşite, astfel încât să zădărnicească urmărirea penală şi tragerea la răspundere penală şi civilă, împreună cu celelalte persoane cercetate, prin aceea că a redactat personal un document, semnat de primarul general al Capitalei la solicitarea DNA.

În cuprinsul acestui act, el a consemnat că Primăria Municipiului Bucureşti nu se constituie parte civilă în dosarul penal şi, depăşind limitele solicitării, a făcut aprecieri asupra legalităţii procedurii de retrocedare a imobilului care face obiectul acestui dosar şi a respectării dispoziţiilor legale în activitatea desfăşurată de comisie.

Influența

De asemenea, în cazul unei alte adrese trimisă de către DNA primarului general al Capitalei, Andrei George Creci, prin influenţa pe care o are asupra funcţionarilor publici de execuţie din Primăria Capitalei, a determinat-o pe Catia Viviana Fălan să întocmească un punct de vedere către primarul general, favorabil persoanelor cercetate în cauză şi să redacteze răspunsul către DNA.

Prin adresa din 26.06.2014, Primăria Municipiului Bucureşti a comunicat nu doar că nu se constituie parte civilă în procesul penal, rezervându-şi dreptul de a acţiona pe cale civilă, ci şi că în prezent nu există documente care să contribuie la identificarea şi localizarea terenului, neputând fi formulată o concluzie certă, încercându-se, aşadar, înlăturarea probelor administrate în cursul urmăririi penale în scopul de a împiedica sau îngreuna tragerea la răspundere penală a persoanelor cercetate.

Andrei George Creci şi Catia-Viviana Fălan vor fi cercetaţi sub control judiciar iar primul are interdicţia să părăsească teritoriul României fără încuviinţarea prealabilă a procurorului competent.