Evenimentul ZileiJustitie?EFIA PARCHETELOR Mona Pivniceru sus?ine c? procurorii Ni?u ?i Irimie au fost intimida?i de tonul inchizitorial al întreb?rilor. Ei au primit aviz negativ de la CSM

?EFIA PARCHETELOR Mona Pivniceru sus?ine c? procurorii Ni?u ?i Irimie au fost intimida?i de tonul inchizitorial al întreb?rilor. Ei au primit aviz negativ de la CSM

?EFIA PARCHETELOR Mona Pivniceru sus?ine c? procurorii Ni?u ?i Irimie au fost intimida?i de tonul inchizitorial al întreb?rilor. Ei au primit aviz negativ de la CSM
Ministrul Justi?iei a transmis ast?zi Pre?edintelui României, propunerile pentru numirea în func?ia de procuror general al Parchetului de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie a lui Ni?u Tiberiu Mihail, respectiv a lui Irimie Ioan pentru func?ia de procuror ?ef al Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie.

UPDATE Pentru a explica transmiterea celor dou? propuneri c?tre pre?edin?ie, Mona Pivniceru a f?cut analiza comparativ? a interviurilor sus?inute de cei doi în fa?a Sec?iei pentru procurori a CSM. Pe 40 de pagini, Pivniceru a luat ap?rarea candida?ilor prefera?i, ar?tând c? au fost intimida?i de colegii din Consiliu. Astfel, ”în cadrul celor dou? interviuri (…) unii dintre membri au ac?ionat în mod neprofesionalist ?i au avut, contrar tehnicii de interviu, accente pronun?ate de rigiditate ?i de autoritarism”, se arat? în analiza Monei Pivniceru. În plus, ea arat? c? nu i s-a p?rut normal s? nu fac? parte din comisia de selec?ie a celor doi. Comunicarea a fost viciat?, din perspectiva ministrului Justi?iei, de ”tonul inchizitorial, total inadecvat unui interviu la care particip? magistra?i”, se arat? în analiza ministerului.
Interviul Monei Pivniceru ar fi fost superior
Potrivit analizei f?cute de minister, în cadrul interviului organizat de Pivniceru au fost recrutate persoane cu preg?tire de specialitate, în timp ce la interviul de la CSM nu a participat nici m?car psihologul institu?iei. În continuare, Pivniceru î?i laud? propria procedura de selec?ie a celor doi procurori, desfiin?ând interviul procurorilor din CSM. ”În cadrul interviului din fa?a ministrului justi?iei (…) a fost creat? o atmosfer? deschis? ?i destins?, temele de discu?ie propuse fiind legate exclusiv de viziunea asupra institu?iilor pentru care candida?ii s-au înscris în procedur?, de proiectele lor de management ?i de adecvarea la cerin?ele func?iilor vizate. În cadrul interviului organizat de Sec?ia pentru procurori a CSM au fost înc?lcate, în repetate rânduri ?i în mod manifest, principiile recunoscute ale acestei forme de selec?ie”, arat? în concluzie, analiza comparativ? a MJ.
Ministrul Justi?iei a transmis ast?zi Pre?edintelui României, propunerile pentru numirea în func?ia de procuror general al Parchetului de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie a lui Ni?u Tiberiu Mihail, respectiv a lui Irimie Ioan pentru func?ia de procuror ?ef al Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie. Cei doi au primit aviz negativ de la CSM.
CSM DESFIIN?EAZ? propunerile Monei pentru ?efia Parchetelor: "Ioan Irimie nu cunoa?te bine nici rolul DNA!"
CSM i-a F?CUT PRAF pe proteja?ii Monei Pivniceru. Concluzii jenante: Irimie nu cunoa?te rolul DNA. Ni?u nu are viziune coerent?!
Candida?ii Monei nu au convins niciun membru CSM. Procurorii Irimie ?i Ni?u au primit numai votul lui Pivniceru. ”E zero barat!”
MJ: "Procurorul general ?i procurorul-?ef al DNA sunt numi?i de Pre?edintele României"
"Potrivit dispozi?iilor art.54 alin. 1 din Legea 303/2004, procurorul general al Parchetului de pe lâng? Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie ?i procurorul ?ef al Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie sunt numi?i de Pre?edintele României, la propunerea ministrului Justi?iei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minim? de 10 ani în func?ia de judec?tor sau procuror, pe o perioad? de trei ani, cu posibilitatea reînvestirii o singur? dat?", se arat? într-un comunicat al Ministerului Justi?iei.
Analiza comparatic? a interviurilor
Totodat?, pe pagina de internet a Ministerului Justi?iei au fost publicate: analiza comparativ? a interviurilor ce au avut loc la Ministerul Justi?iei ?i la Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul procedurii de numire a procurorului general al PÎCCJ ?i a procurorului ?ef al DNA ?i transcrierea înregistr?rii ?edin?ei Sec?iei pentru procurori a CSM din data de 22.11.2012. www.just.ro
Judec?toarea Alina Ghica: „Mona Pivniceru a ac?ionat neprofesionist în numirile pentru DNA ?i Parchet”
Mona Pivniceru: Daca Ni?u si Irimie sunt respin?i pentru func?iile de procuror general ?i procuror-?ef al DNA, probabil îi propun pe urm?torii nominaliza?i: Hach ?i Dumitrescu


Accesează: