Nicolae Noica, fost ministru al Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului (1996-2000), vrea reînființarea acestui portofoliu de legendă, pe care l-a ocupat fiului părintelui liberalismului în România, Ionel I.C. Brătianu.

Ministerul Lucrărilor Publice a fost desființat în 2001, după o existență de 150 de ani.

„Cu toţii suntem martori ai unor evenimente dramatice pe care le trăim – incendii, alunecări de teren, inundaţii, cutremure locale – care au consecinţe grave: pierderi de vieţi omeneşti, prăbuşiri de autostrăzi, case distruse, căi ferate şi drumuri afectate. Acestea se datorează realizării şi întreţinerii necorespunzătoare a lucrărilor publice şi locuinţelor. Sunt rezultatul abuzurilor în respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, sunt consecinţa felului în care Inţelegem să tratăm acest domeniu – instituţional şi legislativ”, îi scrie inginerul Nicolae Noica primului-ministru desemnat, Ludovic Orban.

Liderului PNL i se cere să repare o nedreptate istorică și să reînființeze Ministerul Lucrărilor Publice, creat „de înaintaşii noştri cu aproape 150 de ani în urmă” și care „a funcţionat neîntrerupt până în anul 2001, când a fost desfiinţat şi ataşat Ministerului Transporturilor, minister cu alte sarcini”.

„De asemenea, trebuie subliniată necesitatea continuităţii politicii în domeniu precum alimentarea cu apă la sate (doar aproximativ 30% din locuinţele din mediul rural au apă curentă) şi construcţia de locuinţe pentru tineri. Este nevoie de stabilitate legislativă în domeniu şi de recăpătarea încrederii în realizarea construcţiilor în condiţiile economiei de piaţă, pe baza unui contract încheiat la preţ ferm, în termeni de calitate”, mai subliniază Nicolae Noica.

Deocamdată, Ludovic Orban tocmai ce a anunțat că o serie de ministere vor fi comasate și/ sau desființate.