Proiectul adoptat de Senat prevede că studenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” care sunt declaraţi inapţi pentru continuarea studiilor prin decizie medicală definitivă vor avea, totuși, posibilitatea de a-și finaliza programul de studii la forma de învăţământ cu frecvenţă şi de a obţine o diplomă de licenţă.

Proiectul a fost iniţiat de Marcel Vela, ministru de Interne şi senator PNL, și are ca obiect de reglementare completarea legii nr. 360 pe 2002 privind statutul poliţistului.

Noul act normativ mai prevede exonerarea studenţilor aflaţi în această situaţie de la obligativitatea restituirii cheltuielilor efectuate pe timpul desfăşurării programelor de studii, se arată în raportul întocmit de comisia de specialitate.

Până acum, studenţii care, pe timpul cât urmează programele de studii, din motive neimputabile, nu își mai pot continua studiile, erau exmatriculaţi, fără a mai putea obţine diploma de licenţă.

În aceste condiții, un student declarat inapt pentru continuarea studiilor prin decizie medicală definitivă dispusă de autorităţile competente are doar posibilitatea de a fi transferat în alte instituţii de învăţământ din afara Ministerului Afacerilor Interne, conform expunerii de motive.

Senatul este prima Cameră sesizată pentru acest proiect de lege.