Începând de asear?, abona?ii RCS-RDS nu vor mai putea urm?ri canalele Discovery Channel, Animal Planet, TLC, Discovery World, Discovery Science ?i Investigation Discovery. Compania de comunica?ii a scos deja din gril? canalele Discovery Networks, chiar în ziua în care contractul de retransmisie expir?. Programele au fost scoase f?r? acordul CNA, care a amânat discutarea cererii companiei de telecomunica?ii pentru ?edin?a de mar?i.

“În acest moment, RCS&RDS a început s? elimine canalele Discovery din grila sa de programe, ignorând protestele voastre ?i încerc?rile noastre de a ajunge la o în?elegere. Dar nu ne vom opri aici. Dac? vre?i s? urm?ri?i canalele Discovery, ave?i alternative. Canalele noastre sunt prezente în ofertele tuturor celorlal?i operatori de cablu, printre care UPC, Romtelecom, Focus Sat sau AKTA”, au anun?at reprezentan?ii Discovery România pe pagina oficial? de Facebook. RCS-RDS a scos din pachetul de baz? de pe re?elele de cablu televiziunile Discovery Channel ?i Animal Planet, în locul acestora fiind incluse History Channel, post care se afla în pachetul suplimentar, dar ?i televiziunea BBC Entertainment. Totodat?, RCS-RDS a scos, joi seara, posturile TLC, Discovery Science ?i ID Investigation Discovery, care se reg?seau într-un pachet suplimentar din re?elele de cablu ale companiei de telecomunica?ii, pentru care abona?ii pl?tesc un abonament suplimentar fa?? de abonamentul la pachetul de baz?.

"RCS-RDS a scos programele Discovery din gril? f?r? aprobarea noastr?. Voi cere analizarea acestei situa?ii în prima ?edin?? a CNA. Scoaterea din gril? a canalelelor operate de compania Discovery Networks de pe re?elele de cablu analogic ?i digital RCS-RDS f?r? aprobarea Consiliului Na?ional al Audiovizualului ?i modificarea grilei de programe, a?a cum impune Legea audiovizualuluipoate poate fi sanc?ionat? cu amenzile cuprinse între 10.000 lei ?i 200.000 lei. Vom analiza cu aten?ie cazul ?i vom cere ?i un punct de vedere de la Discovery, având în vedere c? ast?zi expir? contractul RCS-RDS cu Discovery", a spus R?svan Popescu pentru EVZ.

Potrivit datelor Autorit??ii de Reglementare în Comunica?ii pia?a de retransmisie a programelor TV din România num?r? 5,85 milioane de abona?i, dintre care RCS-RDS are peste 2,5 milioane pe cablu ?i satelit. UPC a anun?at deja pe pagina sa de Facebook, c? va ad?uga în grila sa de programe, începând cu 1 decembrie, dou? posturi marca Discovery: Discovery ID ?i Animal Planet HD. “Din decembrie, v? oferim cea mai extins? gril? de documentare – 20 de canale (avem ?i toate cele 8 canale ale Discovery Networks)”, au spus reprezentan?ii UPC.
Reac?ia Discovery Networks a a venit din parte lui Mark Hollinger, pre?edintele ?i CEO Discovery Networks International.
"SCRISOARE DESCHIS?
În urm? cu o s?pt?mân?, Discovery Networks îi avertiza pe abona?ii RCS&RDS c? este foarte posibil s? piard? cele ?ase canale Discovery, inclusiv Discovery Channel, TLC ?i Animal Planet. Din p?cate, aceste temeri s-au adeverit, iar RCS&RDS a scos canalele noastre din ofertele sale în seara de 29 noiembrie, cu o zi înainte de expirarea contractului. Astfel, aproximativ 3 milioane de telespectatori au pierdut accesul la programele lor preferate, printre care Vân?torii de mituri, Cum se fabric? sau Curiosity. Acest lucru se întâmpl? dup? aproape un an de încerc?ri ale Discovery Networks de a aduce RCS&RDS la masa negocierilor.

Rela?ia cu telespectatorii este foarte important? pentru Discovery, a?adar suntem extrem de dezam?gi?i de situa?ia la care s-a ajuns. F?r? voi, telespectatorii no?tri, Discovery Channel nu ar fi fost cel mai iubit canal de documentare din România în ultimii 15 ani, iar vedete precum Adam ?i Jamie, Steve Irwin sau Buddy Valastro nu ar fi ajuns în casele românilor. Avem încredere în publicul din România ?i în economia ??rii, tocmai de aceea am investit aici în crearea unui birou local, care este responsabil de opera?iunile Discovery în Sud-Estul Europei. Din acela?i motiv, am creat în parteneriat cu Ministerul Educa?iei proiectul ?coala Discovery, o ini?iativ? unic? prin care oferim con?inut educa?ional video ?i online gratuit, tuturor profesorilor ?i elevilor din România. Cel mai important este c? voi, telespectatorii români, sunteti priva?i de posibilitatea de a alege în func?ie de preferin?ele voastre. Având o pozi?ie dominant? în pia??, dac? RCS&RDS va continua s? elimine canale precum Discovery, în final, telespectatorul va r?mâne cu foarte pu?ine op?iuni în ceea ce prive?te produc?iile de calitate, ca cele pe care noi vi le-am oferit, zi de zi, în ultimii 15 ani.

Discovery a oferit celor de la RCS&RDS reduceri ale tarifelor tocmai pentru a veni în întâmpinarea preocup?rilor lor legate de condi?iile economice în schimbare din România ?i pozi?ia lor pe pia??. Cu toate acestea, nu au considerat necesar s? se întoarc? la masa negocierilor ?i s? discute pe marginea ofertei noastre.

Suntem indigna?i de ceea ce se întâmpl?, motiv pentru care am demarat discu?iile cu autorit??ile din România ?i cu Uniunea European?. Judecând dup? ceea ce vedem acum, exist? riscul ca telespectatorii s? fie prin?i în contracte la pre?uri mari, pentru servicii pe care nu ?i le doresc sau asupra c?rora nu au niciun control. Nu credem c? este o situa?ie pe care ?i-o dore?te cineva în viitor. Suntem noroco?i s? avem al?i parteneri precum Romtelecom, UPC, AKTA sau al?i operatori locali, care au în continuare portofoliul Discovery în ofertele lor. Suntem în mod special bucuro?i c? UPC va lansa dou? noi canale Discovery – ID Investigation Discovery ?i Animal Planet HD, începând cu decembrie.

Sprijinul vostru în ultimii 15 ani a fost remarcabil ?i a? vrea s? mul?umesc pe aceast? cale celor peste 20,000 de fani care au semnat peti?ia noastr? în ultima s?pt?mân?. Îi asigur?m c? sus?inerea lor nu a fost în van. Astfel de telespectatori ne inspir? s? producem cele mai bune programe precum Universul v?zut de Stephen Hawking, Vân?torii de mituri sau cel mai nou serial de referin??, Curiosity. Continu?m s? facem toate eforturile pentru ca programele noastre s? fie disponibile cât mai multor telespectatori", a spus pre?edintele  Discovery Networks.
CITI?I ?I:

  • CE PUNE RCS&RDS în locul Discovery
  • CÂT DAI pentru Discovery din abonamentul RCS&RDS
  • PROTEST ÎN CNA: Valentin Jucan vine la ?edin?e cu sigla Discovery Channel
  • RCS&RDS a renun?at la Discovery fiindc? nu mai are audien??
  • Cu au reac?ionat fanii DISCOVERY la scoaterea de pe platforma RCS&RDS
  • LOVITURA din partea RCS&RDS: Discovery Channel scos din gril?