La nivelul Primăriei Timișoara s-a înființat o comisie menită să inventarieze gradul de degradare al clădirilor din oraş.

Consiliul Local Timişoara a adoptat, recent, o nouă hotărâre privind obligativitatea întreţinerii clădirilor de pe raza municipiului care, prin aspectul lor degradat afectează calitatea cadrului urban.

Același act normative local prevede înființarea comisii de inventariere a clădirilor care reprezintă un pericol public şi care nu sunt întreţinute. ”Comisia va propune o metodologie de evaluare şi punctare a stării de degradare în vederea supraimpozitării conform Codului Fiscal”, se arată în HCL.