După ce au votat cu mâinile ridicate un amendament al guvernului care rescrie articolul fără a se referi la dubla cetăţenie, deputaţii au adoptat articolul doi al proiectului de lege constituţională cu o mică majoritate de 162 de voturi împotriva a 148. 

Potrivit amendamentului, 'o persoană poate fi decăzută din cetăţenia franceză sau din drepturile ataşate acesteia dacă este condamnată pentru o crimă sau un delict constituind o atingere gravă vieţii naţiunii'. 

Deputaţii se vor pronunţa miercuri asupra ansamblului revizuirii constituţionale care cuprinde şi înscrierea regimului stării de urgenţă în legea fundamentală. 

Primul ministru Manuel Valls a declarat marţi seara că aşteaptă 'cu încredere' votul Adunării naţionale miercuri. 

Revizuirea constituţională necesită nu numai un vot similar al Adunării şi Senatului, ci şi o majoritate de trei cincimi a parlamentarilor reuniţi în Congres. 

Dacă revizuirea constituţională este adoptată de Congres, un proiect de lege va preciza aplicarea decăderii din drepturi. Potrivit guvernului, ridicarea cetăţeniei va deveni o 'pedeapsă complementară pronunţată de un judecător judiciar'. Ea va putea fi pronunţată pentru 'crime împotriva intereselor fundamentale ale naţiunii' sau crime teroriste, precum şi pentru delicte de terorism dacă sunt pedepsite cu cel puţin 10 ani de închisoare. 

În afară de ridicarea cetăţeniei, judecătorul va putea pronunţa o pedeapsă de ridicare a 'drepturilor ataşate cetăţeniei' (drepturi civile sau civice precum dreptul de a vota, dreptul de a fi ales, dreptul de a exercita o funcţie publică…). 

Nici Constituţia, nici proiectul de lege a aplicării nu vor face referinţă la dubla cetăţenie, făcând deci în teorie posibilă decăderea din drepturi a unui francez care nu are altă cetăţenie. Guvernul s-a angajat pur şi simplu să ratifice convenţia ONU din 1961 asupra 'reducerii cazurilor de apatrizi'. Acest text autorizează totuşi statul să practice declararea de apatrid în cazuri restrânse, în special pentru 'un individ care a avut un comportament de natură să aducă un prejudiciu grav intereselor esenţiale ale statului'. 

Problema decăderii din drepturi prevăzută iniţial exclusiv pentru cetăţenii cu dublă cetăţenie a provocat polemică, unii critici denunţând o măsură care creează mai multe categorii de cetăţeni francezi