Un deputat a trimis Ministerului Finanțelor, pe 4 octombrie, o interpelare în care a cerut să i se comunice „care este valoarea prejudiciului recuperat ca urmare a condamnărilor penale, defalcat pe ultimii 10 ani”. De-a lungul timpului, politicieni și oameni de afaceri de renume au fost condamnați pentru corupție, au făcut închisoare, iar statul ar fi trebuit să recupereze, prin intermediul ANAF, prejudiciul pe care instanța a stabilit că respectivii infractori l-au adus statului român.

În adresa nr. 72224 din 20 octombrie, Ministerul Finanțelor a trimis un punct de vedere din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), potrivit căreia la sfârșitul anului 2015 a fost înființată de către Guvern, prin HG 816/2015, „Direcția executări silite cazuri speciale”, serviciile regionale ale acestei direcții devenind operaționale de la 1 februarie 2016, înainte de această data datele fiind inexistente.

„Anterior înființării Direcției generale executări silite cazuri special, la nivelul organelor fiscale centrale de administrare a contribuabililor, nu a existat o evidență distinctă pentru gestionarea creanțelor bugetare provenite din săvârșirea de infracțiuni, acestea fiind înregistrate în evidența fiscal alături de celelalte impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidate”, se arată în documentul guvernamental.

Singurele evidențe afla te în posesia statului român legate de încasările rea lizate din „activitatea de executare silită în cazurile speciale ce fac obiectul hotărârilor judecătorești definitiv pronunțate în materie penală”, incluzând și „sumele rezultate din recuperarea prejudiciilor”, datează din anul 2016, când s-au recuperat 151.438.588 de lei și din perioada 1 ianuarie – 31 septembrie 2017, când statul român a recuperat prejudicii în valoare de 138.921.991 de lei, potrivit informațiilor oferite de ANAF.