APA NOVA operează Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina – Faza I în baza Autorizației de Gospodărire a Apelor emisă de Administrația Națională „Apele Române” și tratează tot influentul de 7,8 mc. pe secundă, adică 250.000.000 mc. anual, rezultat al apelor casnice, industriale și meteorice generat de cei 2.200.000 de locuitori ai Municipiului București și ai zonelor limitrofe. Apele uzate în totalitatea lor sunt tratate 100% printr-un proces mecanic și 60% și printr-un proces biologic.

 

Prin procesele tehnologice de epurare sunt eliminate anual din apele uzate orășenești peste 150.000 tone de deșeuri, astfel încât apele restituite emisarului natural, respectiv râul Dâmbovița, sunt convențional curate. Inexistența Stației de Epurare a Apelor Uzate Glina ar fi determinat regăsirea în totalitate a acestor cantități de deșeuri în cursul de apă.

 

Prin finalizarea acestui proiect (Glina – Faza II), implementat de Primăria Capitalei, unul dintre cele mai ample proiecte de ecologizare dezvoltat la nivelul Europei la acest moment, se va realiza epurarea integrală a apelor uzate deversate de bucureșteni. Prin implementarea acestui proiect, APA NOVA va avea ocazia să opereze una dintre cele mai moderne și mai mari stații de epurare din Europa, continuând astfel parteneriatul solid cu Primăria Municipiului București, în beneficiul bucureștenilor.

 

Realizarea proiectului este dificilă și provocatoare deoarece presupune edificarea unor obiective tehnologice noi și unice. Planificat a fi finalizat în anul 2021, revitalizarea acestui proiect se datorează implicării active și totale a actualei echipe de conducere a Primăriei Municipiului București.

 

Toate activitățile pe care Apa Nova le desfășoară au la bază principii și valori solide prin care se încurajează atât respectul pentru om și natură, cât şi conservarea patrimoniului natural și comunitar. Având în vedere aceste lucruri, anul trecut, compania a lansat campania Poveşti cu Final Fericit care încearcă să tragă un semnal de alarmă prin sublinierea faptului că sistemul de canalizare nu este un coș de gunoi, iar deșeurile nu dispar de la sine din sistemul de canalizare și din viața bucureștenilor, ci provoacă efecte negative asupra mediului înconjurător.

Apa Nova și-a asumat responsabilitatea gestionării resurselor de apă, tratarea și distribuția apei către consumatori, evacuarea apelor uzate și a apelor meteorice din Municipiului București, conform Contractului de Concesiune semnat în 2000 cu Primăria Municipiului București. În cei aproape 20 de ani, sistemul de alimentare cu apă și de canalizare a fost reabilitat, modernizat și dezvoltat conform celor mai bune practici industriale în domeniu, realizări care se traduc prin investiții care depășesc 500 de milioane de euro până în prezent. Zi de zi, echipele Apa Nova lucrează dedicat și depun eforturi susținute pentru asigurarea funcționalității sistemului de alimentare cu apă și canalizare în condiții de calitate și de siguranță.