REFERENDUM ÎN APUSENI. Prezen?? record în sec?iile de votare din Ro?ia Montan?

REFERENDUM ÎN APUSENI. Prezen?? record în sec?iile de votare din Ro?ia Montan?

Peste 72.000 de cet??eni cu drept de vot din 35 de comune ?i ora?e din jude?ul Alba sunt a?tepta?i la referendumul privind proiectul minier de la Ro?ia Montan?. Sindicatul Viitorul Mineritului (SVM) atrage aten?ia asupra campaniei de manipulare început? de cei care se tem c?, pe 9 decembrie, majoritatea oamenilor va vota pentru locuri de munc? în minerit la Ro?ia Montan? ?i în Apuseni.

UPDATE 12.30. ”Am votat pentru ca România s? r?mân? în Europa. Cred c? sunt, din p?cate, printre pu?inii care ?tiu ce înseamn? Europa pentru România ?i pentru Alba Iulia. Nu voi putea niciodat? s? votez cu cei care înjur? institu?iile europene, cu cei care cred c? este mai bine s? mergem s? lu?m lumin? de la Moscova”, a declarat primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava. Locuitorii din comuna Ro?ia Montan? sunt ast?zi cei mai harnici votan?i din jude?ul Alba ?i chiar din întreaga ?ar?. La ora 9.15 în aceast? localitate procentul celor care se prezentaser? la vot era de 10,8% din totalul celor înscri?i pe liste, potrivit unirea.ro. Pentru a putea face o compara?ie, la Alba Iulia, în acela?i interval de timp, procentul celor care î?i exercitaser? dreptul de vot era de 1,8%. UPDATE 11.30. Sindicatul Viitorul Mineritului cere de urgen?? ONG-urilor care militeaz? împotriva locurilor de munc? în minerit s? înceteze de urgen?? ac?iunile de boicotare a referendumului pentru minerit. „Postarea de mesaje în mediul online, în special pe Facebook, practicat? ast?zi de ONG-uri, este interzis? de lege dup? încheierea campaniei. Oficial ?i legal, campania s-a încheiat pe 8 decembrie la ora 7 diminea?a”, precizeaz? Pre?edinte SVM, Cristian Albu. „De asemenea, cerem activistilor din aceste ONG-uri sa inceteze intimidarea membrilor comisiilor de vot. Credem ca aceste actiuni sunt menite a impiedica procesul corect de votare si de a influenta rezultatul votului, conform strategiei ONG-urilor de boicot al intregului referendum”, a mai declarat acesta..   Potrivit lui Cristian Albu, toate aceste ONG-uri strig? sus ?i tare “Fraud?!”, când de fapt tocmai ace?ti activi?ti încalc? legea. „Cerem tuturor acestor ONG-uri s? respecte legea ?i s? înceteze cu boicotul. Dac? nu vor înceta aceste ac?iuni imediat, Sindicatul nostru va face plângere la poli?ie pentru aplicarea masurilor legale”, se mai precizeaz? în comunicatul SVM.

SVM atrage aten?ia celor care vor merge la referendumul privind proiectul Ro?ia Montan? s? nu se lase manipula?i sau intimida?i de cei care se opun locurilor de munc? în minerit ?i dezvolt?rii zonei. ”Din disperare de cauz?, ONG-urile au început deja o campanie de acuze de fraud?, pentru a încerca invalidarea referendumului ?i discreditarea celor care nu doresc decât s?-?i exprime democratic ?i constitu?ional punctul de vedere. ?tiind bine c? oamenii din Mun?ii Apuseni doresc bun?stare în zon? ?i c? vor vota în propor?ie covâr?itoare DA pentru minerit ?i locuri de munc?, aceste ONG-uri aplic? o tactic? ieftin? pentru a masca victoria zdrobitoare pe care oamenii locului o vor avea în fa?a lor. Au început deja s? dea comunicate ?i articole despre a?a-zise fraude, de?i referendumul nici nu a început”, declar? liderul Sindicatului Viitorul Mineritului, Cristian Albu. Acesta mai spune c? Alburnus Maior, ONG-ul care se opune locurilor de munc? în minerit, a început o campanie de dezinformare a popula?iei, care poate fi considerat? o încercare de fraudare a referendumului, înainte ca acesta s? aib? loc. ”Scrisoarea trimis? oamenilor din Apuseni este o în?iruire de minciuni ?i dezinform?ri, prin care îns? semnatarii se contrazic în mod evident. Opozan?ii mineritului spun, pe de o parte, c? referendumul nu are valoare legal? – ceea ce este o minciun? grosolan? – ?i, pe de alt? parte, le cer oamenilor s? nu vin? la vot la referendum, pentru ca acesta s? nu fie validat. Întrebarea simpl?, pe care ?i-o poate pune oricine, este: „dac? referendumul nu ar avea valoare legal?, atunci de ce se tem de validarea lui?” R?spunsul este simplu: pentru c? referendumul are, de fapt, valoare legal? ?i oamenii pot decide ei, prin fiecare vot, pentru soarta mineritului la Ro?ia Montan? ?i în Apuseni”, mai arat? liderul sindical.

Ne puteți urmări și pe Google News
 Referendumul pentru mineritul din Apuseni ?i exploatarea de la Ro?ia Montan? va avea loc pe 9 decembrie