Pentru că în ultimele luni au fost adoptate mai multe acte normative care modifică Legea pensiilor, Casa Națională de Pensii Publice a făcut câteva precizări. În primul rând, recalcularea pensiilor conform Legii nr.192/2015 se aplică pentru acei pensionari care au lucrat în fostele grupe I și /sau a II-a de muncă dar care nu au beneficiat de măsurile de majorare aplicate anterior (în perioada 2008 – 2011), pentru că la determinarea punctajului mediu anual al acestor pensionari numărul total de puncte realizate s-a împărțit la un stagiu complet de cotizare mai mic decât cel general, prevăzut de legea cadru.

Acte care completează legea

Fiind lege de completare a Legii nr.263/2010 (legea cadru în materia pensiilor publice), Legea nr.192/2015 face trimitere la stagiile complete de cotizare prevăzute de legea cadru pentru fiecare situație în parte (stagii mai mari decât cele utilizate la data stabilirii inițiale a pensiilor). Practic, arată sursa citată, Hotărârea de Guvern nr.291/2017 nu adaugă la lege, ci „vine să expliciteze aceste stagii complete de cotizare și să precizeze etapele de recalculare, fiind un act normativ care completează prevederile art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărâ- rea Guvernului nr. 257/2011”.

Ce trebuie să rețineți

 Există situații în care pensiile recalculate nu înregistrează o majorare de cuantum; z Niciuna dintre pensiile recalculate nu va scădea; în siuațiile în care pensia recalculată va fi mai mică, se vor menține în plată punctajul mediu anual și cuantumul aferent, anterior recalculării (alin. 4 al art.169, al.1, introdus prin Legea nr.192/2015); z Această precizare este inscrisă și pe deciziile emise de casele teritoriale de pensii în aplicarea Legii nr.192/2015; z În toate situațiile, pensiile au fost majorate cu 9%, prin aplicarea noii valori a punctului de pensie de 1.000 de lei, valabilă de la 1.07.2017.

Te-ar putea interesa și: