"În multe state membre s-au înregistrat progrese apreciabile în materie de deschidere către concurență a piețelor cu ridicata, fapt ce a generat beneficii semnificative. Cu toate acestea, există diferențe mari între statele membre, iar multe dintre acestea nu au pus încă în aplicare integral normele necesare pentru a asigura competitivitatea și lichiditatea piețelor. În ceea ce privește infrastructura pentru energie electrică, 22 de state membre sunt în grafic pentru a atinge obiectivul de 10% privind capacitatea de interconectare a rețelei electrice până în 2020 sau au atins deja acest obiectiv", se precizează în document, scrie Agerpres.

Cele opt state membre care se situează în continuare sub nivelul necesar pentru atingerea obiectivului de interconectare pentru 2020 sunt România, Cipru, Irlanda, Italia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit și Spania.

În raport se precizează că este nevoie ca toate statele membre să își informeze mai bine consumatorii în privința opțiunilor în materie de eficiență energetică și să amelioreze în continuare condițiile pentru investiții de care beneficiază consumatorii privați.

În plus, este nevoie de măsuri cu țintă mai precisă destinate consumatorilor vulnerabili, pentru a combate în mod eficace sărăcia energetică și în materie de combustibili.
Pe de altă parte, țara noastră stă încă foarte prost la capitolul intensitate energetică, indicator care este în continuare de două ori mai mare decât media UE. Intensitatea energetică reprezintă cantitatea de energie utilizată pentru a produce o unitate de produs intern brut.

Totodată, autorii documentului precizează că România are un sistem de termoficare ineficient și se confruntă cu o dublă provocare, atât privind insuficiența resurselor financiare, cât și privind capacitatea managerială slabă.