Continuitatea are prioritate, mai ales dacă rezultatele sunt satisfăcătoare

Totodată, am contactat mai mulți inspectori școlari care, pentru că se temeau să discute subiectul cu presa, ne-au ghidat către prof. Ioana Mihaela Neacșu, fost inspector școlar. Ioana Neacșu a explicat, printre altele, că detașarea nu poate fi oprită la cheremul Inspectoratului fără a avea o evaluare a activității manageriale.

„Cu privire la modalitatea de numire a directorilor unităților de învățământ prin detașare pe funcție pentru posturile neocupate prin concurs, doresc să vă precizez că, în perioada cât am deținut funcția de inspector școlar general, a fost aplicată o procedură transparentă, unitară și cu caracter public, aprobată de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar și care a permis atât selecția celor mai buni manageri educaționali de care sistemul dispunea la acel moment, cât și asigurarea continuității și stabilității pe posturi a acelora care au dovedit profesionalism și implicare în conducerea școlilor.

Astfel, pentru ocuparea posturilor vacante de director, s-au organizat la nivelul ISMB interviuri publice de selecție, care au constat în depunerea unui dosar cu documente doveditoare privind îndeplinirea condițiilor legale de acces pe funcție și a activității manageriale desfășurate, susținerea prezentării ofertei manageriale a candidatului pentru unitatea școlară respectivă, precum și evaluarea de către comisia de concurs a cunoștințelor de legislație școlară, în baza unei bibliografii stabilite și comunicate în prealabil.

Cu alte cuvinte, am organizat un concurs local pentru ocuparea acestor posturi, pe modelul celui național, cu convingerea că acest proces atât de important de numire a directorului de școală trebuie să depășească arbitrarul deciziei individuale a unei singure persoane ( inspectorul general în speță ) și totodată trebuie să ofere șanse de acces oricărui cadru didactic care își dorește să conducă o unitate de învățământ.

Au fost situații de școli unde s-au înscris doi sau trei candidați pentru același post, așa cum au existat cazul unora la care nu s-a înscris niciun cadru didactic. Mai departe, în vara anului 2019 a fost elaborată și aprobată o procedură la nivelul ISMB care a permis tuturor directorilor care au susținut interviul managerial în anii anteriori și ale căror detașări expirau la data de 31 august să poată obține continuitate pe funcție și pentru următorul an școlar, cu condiția să nu fi fost identificate pe parcurs disfuncții manageriale din partea acestora.

Astfel, pentru determinarea eficienței activității prestate de aceștia, am emis decizii de constituire a unor comisii de evaluare la nivelul celor 6 sectoare ale Bucureștiului, comisii care au realizat rapoarte individuale pentru toți directorii aflați în situația respectivă, iar în baza acestora s-a acordat (sau nu), detașarea în continuare a persoanelor respective pentru anul școlar în curs. Pentru posturile rămase vacante în urma acestei proceduri am organizat din nou interviul de selecție, pe modelul anilor școlari anteriori.

Vă dau toate aceste detalii pentru a certifica faptul că acest proces a fost fundamentat, în esența sa, pe o evaluare inițială serioasă a directorilor numiți prin detașare, urmată de o evaluare de parcurs necesară reînnoirii detașării respective. Mi-am dorit să putem asigura astfel o stabilitate ‘’în bine‘’ a managementului  unităților de învățământ, prin păstrarea celor care au confirmat și înlocuirea celor care au dezamăgit. Corect și transparent.

Nici un moment nu mi-am imaginat că ar fi posibilă îndepărtarea unui director fără o evaluare obiectivă, multicriterială a activității sale, așa cum îmi este greu să concep că astăzi, în anul 2020, se poate întâmpla acest lucru. Și de asemenea, apreciez că aceste numiri prin detașare nu ar trebui să fie apanajul unor decizii cu caracter politic, subiective și bazate pe criterii ce nu au legătură cu interesul școlii. Vocea profesorilor, a elevilor și a părinților ar trebui să fie un criteriu important, precum și rezultatele înregistrate de unitatea de învățământ în mandatul directorului respectiv. Pentru că un bun manager prin asta se demonstrează, prin modul în care ‘’crește‘’ școala sub bagheta sa.”, ne-a explicat fostul inspector Neacșu.

PAGINA ANTERIOARA CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE