Intenţia de a finanţa construcţia ecleziastică cu 10 milioane din bugetul primăriei sectorului 1 nu a primit un aviz din partea comisiei de buget, ceea ce este obligatoriu procedural, declară Cristian Seidler, consilier USB membru în Comisia de buget, pentru Hotnews

În documentul privind Protocolul de colaborare pentru acordarea sprijinului  financiar Patriarhiei Române pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională), semnat de primarul Tudorache se menţionează obligaţiile părţilor semnatare::

  • Consiliul va acorda un sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din cadrul celor cuprinse in listele de lucrari (anexa nr. 1 la Protocol)
  • Biserica va utiliza sprijinul financiar numai în scopul mentionat la art. 3.1.
  • Orice modificare adusă de Biserică listelor din Anexa 1 la Protocol vor fi prezentate spre aprobare Consiliului; după aprobarea acestora se va încheia un act adițional la Protocol. Nu vor fi acordate sume de bani pentru lucrări care nu sunt aprobate de Consiliu.
  • Consiliul va acorda în mod eșalonat sume de bani, în limita sprijinului financiar prevăzut la art. 3.1, be baza documentelor justificative prezentate de Biserică potrivit dispozițiilor art. 15 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, după verificarea acestora de către Consiliu, prin Direcția Investiții din cadrul Sectorului 1 al Municipiului București.
  • Biserica va sprijini prin toate mijloacele de care dispune activitățile cu caracter cultural organizate de Consiliu, având ca obiect punerea în valoare a patrimoniului cultural.
  • Biserica va menţiona public şi consecvent numele Sectorului 1 al Municipiului București și al Consiliului Local al Sectorului 1 ca partener principal în faţa celorlalţi finanţatori publici din România și nu numai. Această menţionare va continua şi după darea în funcţiune a obiectivului.

Protocolul de colaborare intre Consiliul Sectorului 1 si Patriarhie


 

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Române în valoare de 10.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări la Catedrala Mântuirii Neamului (Catedrala Națională)