Numele de Avdie se tâlcuiește „robul Domnului”.

Lucrarea lui profetică s-a desfășurat pe la anul 880 înainte de Hristos în timpul regelui Ahai și al proorocului Ilie al cărui ucenic a fost.

Cartea Prorocului Avdie este cea mai scurtă din Vechiul Testament fiind alcătuită dintr-un singur capitol cu 21 de versete în care se arată pedepsele pe care le vor suferi Edomiții pentru că au ajutat pe dușmanii regatului Iuda (Avdie 1, 10-11).

Prorocul mai vestește că Iuda se va întoarce din robie și casa lui Iacov își va lua înapoi pământurile și biruitorii se vor duce în muntele Sionului ca să judece muntele lui Esau.

În final, Avdie profețește că împărăția va fi a Domnului, adică împărăția adevărului întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos va dăinui în veci.

Afirmație pe care o găsim și în Simbolul Credinței: „a Cărui împărăție nu va avea sfârșit”.