Evenimentul Zilei > Social > Profesorii, școliți de asociații pro-gay să facă elevilor educație sexuală „de gen”
Profesorii, școliți de asociații pro-gay să facă elevilor educație sexuală „de gen”

Profesorii, școliți de asociații pro-gay să facă elevilor educație sexuală „de gen”

Cadrele didactice sunt presate de tot felul de organizaţii „progresiste” să ne educe copiii şi tinerii în spiritul „diversităţii” şi în dispreţul familiei tradiţionale. În horă a intrat şi Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării. Discriminarea de gen în România, o invenţie pentru promovarea agendei LGBTI în școli.

Chiar dacă Proiectul Strategiei Naţionale de Educaţie Parentală 2018-2025, în baza căreia urma să înceapă un proces de reeducare a părinţilor pentru ca, la rândul lor, aceştia să-şi înveţe copiii să nu mai „idealizeze familia tradiţională”, a fost retras de Ministerul Educaţiei, după ce Evenimentul zilei a avertizat asupra nocivităţii sale, promotorii „diversităţii” şi ai egalităţii de „gen” îşi continuă cu încăpâţânare demnă de o cauză mai bună implementarea propriei agende.

 

Genul, un „construct social”

În vizorul lor au intrat cadrele didactice care sunt instruite să ne înveţe copiii că „egalitatea de gen” nu este egalitatea femeii cu bărbatul, ci faptul că o persoană poate fi în mod egal un gen sau altul, funcţie de alegerea sa. Asta pentru că potrivit art.3 din Convenţia de la Istanbul, genul este un „construct social”, un rol de gen asumat şi nu un dat biologic, aşa cum era definit, anterior, de Statutul de la Roma. Convenţia de la Istanbul sau Convenţia Internaţională pentru Combaterea Violenţei împotriva Femeii şi a Violenţei Domestice este un tratat internaţional, adoptat de Consiliul Europei pe 11 mai 2011, intrat în vigoare în 2014 şi ratificat de România în 2016, prin care se promovează „ideologia de gen”.

În ultima lună, propaganda progresistă care caută terenul potrivit pentru a face noi experimente sociale şi pentru a educa noua generaţie în spiritul negării oricărei moşteniri culturale şi a negării radicale a creştinismului a repurtat două noi „succese”, la unul contribuind decisiv o instituţie a statului român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

 

La Predeal, unde aerul e tare

Timp de trei zile, 23-25 octombrie, CNCD şi Asociaţia ACCEPT a comunităţii homosexualilor, care implementează împreună proiectul „Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI”, au organizat la Predeal o sesiune de formare pentru 20 de profesori consilieri școlari.

La munte, aceştia au aprofundat, potrivit unei invitaţii adresate de cele două organizaţii, „informații de bază privind problematica LGBTI, istoria comunității din România, informații generale privind prevenirea și combaterea discriminării, atribuțiile și competențele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, proceduri administrative și judiciare, dar și modalitatea de a gestiona practic situații de bullying și discriminare în mediul școlar”.

 

Unde e „discursul urii”?

Asta în condiţiile în care, potrivit datelor furnizate EVZ chiar de CNCD, în sistemul de învăţământ românesc nu s-a înregistrat niciun caz real de discriminare de „gen”. Însă, potrivit documentului semnat de președintele CNCD, Csaba Astalosz, şi directorul executiv ACCEPT, Florin Buhuceanu, motivația acestui proiect este constatarea creșterii, în ultimii doi ani, a „gradului de intoleranță și homofobie din societate, manifestate printr-un discurs al urii din ce în ce mai apăsător față de comunitatea LGBTI”. După cum rezultă din statistica CNCD, cele citate puţin mai sus nu au legătură cu adevărul, dar este o practică deja notorie a „progresiştilor”, care se ocupă de promovarea „ideologiei de gen”, de a face acuzaţii fără acoperire pentru a-şi atinge scopul.

 

 

Ce am întrebat Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării

Pentru o corectă informare a opiniei publice, am trimis CNCD următoarea adresă: În temeiul Legii nr.544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să ne comunicaţi următoarele:

● Care au fost concluziile sesiunii de formare din 22-25 octombrie 2018, parte a proiectului Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI, defăşurat împreună de CNCD şi Asociaţia ACCEPT?

● Ce au fost învăţaţi cursanţii despre „gen”, „egalitate de gen” şi „stereotipii de gen”?

● Care sunt cazurile de discriminare de gen înregistrate de CNCD, în sistemul de învăţământ românesc, în anii 2017 şi 2018?

● Care sunt interpretările oficiale ale CNCD pentru noţiunile de „gen”, „egalitate de gen” şi „stereotipii de gen”?

 

Ce ne-a răspuns: „Am descoperit nişte sufl ete deosebite”

 

Având în vedere solicitarea dumneavoastră adresată prin e-mail şi înregistrată sub nr. 7031/13.1.2018, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării vă informează asupra următoarelor aspecte: În cadrul proiectului „Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI” au fost desfăşurate, până la acest moment 2 sesiuni pentru magistraţi (judecători şi procurori) – 35 persoane, asistenţi sociali – 25 persoane, consilieri şcolari – 22 persoane şi psihologi în cadrul DGASPC (în desfăşurare) – 22 persoane. În cadrul tuturor sesiunilor de formare au fost abordate atât chestiuni ce ţin de explicarea noţiunilor LGBTI cât şi subiecte privind nediscriminarea (forme, probe, sancţiuni, procedura de soluţionare a petiţiilor la CNCD şi la instanţele de judecată)

În ceea ce priveşte sesiunea la care faceţi referire, participanţii au completat un formular de evaluare din care, vă redăm mai jos căteva concluzii:

1 Mi-a plăcut că…

„S-au purtat discuţii serioase pe subiecte de maxim interes, rezultatul discuţiilor fiind de un real folos în înţelegerea fenomenelor aduse în dezbatere” „Au fost prezentări interesante, sesiuni practice. Biblioteca vie, studiile de caz, discriminarea au fost teme foarte interesante” „Am aflat lucruri noi privind o temă foarte puţin abordată în societatea noastră. Am comunicat cu oameni minunaţi şi am descoperit nişte suflete deosebite care au făcut efort deosebit doar pentru a fi înţeleşi şi fericiţi”

2 Aş dori să aflu mai multe despre…

„Cum pot ajuta în mod practic persoanele care parcurg o perioadă dificilă în tranziţia spre acceptare/integrare” „Modalităţi concrete de abordare terapeutică a persoanelor aparţinând comunităţilor LGBTI” „Modul cum poate fi combătută discriminarea”

3 Primul lucru pe care o să îl fac pornind de la această sesiune de formare va fi…

„Că diversitatea presupune toleranţă indiferent de orientarea sexuală”

„Seminar de formare pentru colegii CJAP” „Să diseminez informaţiile colegilor mei şi să utilizez aplicaţiile practice în cadrul comisiilor metodice ale consilierilor şcolari”

„Să caut jocuri sau imagini care să constituie un pretext pentru dezbateri pe tema acceptării diversităţii umane”

Noţiunile de „gen”, „egalitate de gen” şi „stereopii de gen” au fost abordate din perspectiva legislaţiei existente, O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată şi Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată.

În ceea ce priveşte cazurile de discriminare de gen, înregistrate la CNCD, în sistemul de învăţământ, aferente anilor 2017 şi 2018, regăsiţi ataşat un fişier.

 

Mai mare râsul decât discriminarea

În 2017, la CNCD au fost înregistrate trei plângeri privind discriminarea de gen în sistemul de învăţământ, două sunt în curs de soluţionare, iar în al treilea s-a dat soluţia că nu a fost dicriminare. În primul, petentul reclamă că nu i se dau informaţii despre activitatea şcolară a fiului, în al doilea o doamnă se plânge că, din cauză că e femeie, Universitatea nu i-a prelungit activitatea înainte de pensionare, iar în al treilea un tată divorţat se plângea că doar fosta soţie primeşte relaţii de la şcoală despre fiica lor.

În 2018 au fost tot trei plângeri. În primul petenta şi-a retras plângerea privind faptul că a fost forţată să se pensioneze mai devreme decât un bărbat. În al doilea s-a dat un avertisment, după o plângere privind tot pensionarea unei femei, iar al treilea s-a lăsat cu o amendă de 2.000 de lei după ce un părinte s-a plâns că fiul său cu ADHD a fost considerat de dirigintă că are un comportament homosexual.