Conform articolului 1 alineatul 2 al proiectului de Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, drepturile salariale ale personalului bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului sunt şi vor rămâne exclusiv “cele prevăzute în prezenta lege”.

Potrivit acestui act normativ propus, sistemul de salarizare are la bază mai multe principii: motivare şi sustenabilitate financiară, diferenţierea salariilor de bază şi indemnizaţiilor în funcţie de nivelul la care se prestează activitatea (central, teritorial şi local), supremaţia legii, echitate şi coerenţă, performanţa profesională.

Iniţiatorii proiectului de act normativ precizează că sistemul de salarizare propus are la bază următoarele principii: caracterul unitar, supremaţia legii, echitate şi coerenţă, performanţa profesională, diferenţierea salariilor de bază/soldelor şi indemnizaţiilor în funcţie de nivelul la care se prestează activitatea (central, teritorial şi local), motivare şi sustenabilitate financiară.

Articolul 4 din proiectul de lege prevede că, în sectorul bugetar, raportul între cel mai mic şi cel mai mare salariu de bază este de la 1 la 18.

Vezi AICI proiectul de lege.