Evenimentul Zilei > Justitie > „Regele asfaltului” a f?cut noapte alb? la DNA. LISTA acuza?iilor
„Regele asfaltului” a f?cut noapte alb? la DNA. LISTA acuza?iilor

„Regele asfaltului” a f?cut noapte alb? la DNA. LISTA acuza?iilor

Dup? o noapte de audieri, DNA îl acuz? pe omul de afaceri Nelu Iordache de mai multe infrac?iuni: de schimbare, f?r? respectarea prevederilor legale, a destina?iei fondurilor europene, utilizarea cu rea credin?? a creditului societ??ii ?i sp?lare de bani, toate în form? continuat?.

În rezolu?ia de începere a urm?ririi penale se arat? c? exist? date ?i indicii temeinice c? învinuitul Nelu Iordache, în calitate de administrator al firmei SC ROMSTRADE SRL, a schimbat, f?r? respectarea prevederilor legale, destina?ia sumei de 25.000.000 lei, bani încasa?i în vederea proiect?rii ?i execu?iei lucr?rilor la primul tronson din autostrada N?dlac – Arad, lucrarea fiind finan?at? în propor?ie de 85% din Fondul de coeziune al Uniunii Europene.
Potrivit unui comunicat al DNA, 9.580.000 lei din suma destinat? pentru construc?ia autostr?zii, a fost folosit? la efectuarea de pl??i c?tre o companie de transport aerian controlat? de învinuit, pl??i f?cute în baza unor contracte ce nu au leg?tur? cu derularea contractului pentru autostrad?.
O alt? parte din bani, ?i anume 9.861.000 lei, au fost retra?i în numerar cu scopul declarat al achizi?iei de terenuri, în baza unor antecontracte de vânzare – cump?rare.
Restul de bani au fost folosi?i fie la rambursarea de dobânzi ?i comisioane restante aferente unui contract de credit, fie au fost cheltui?i cu titlu de onorariu notar public, tax? de carte funciar? ?i impozit aferente achizi?ion?rii unui teren în comuna Aduna?ii Cop?ceni, precum ?i pentru materiale, lucr?ri ?i servicii de consultan?? ?i transport necesare proiectului de construc?ie a unui complex în comuna Aduna?ii Cop?ceni. Toate aceste pl??i nu au leg?tur? cu proiectul de construc?ie a autostr?zii.
Pentru a disimula adev?rata provenien?? a banilor utiliza?i pentru pl??ile sus men?ionate, învinuitul Nelu Iordache a trecut ace?ti bani, pe baza unor facturi care atestau opera?iuni fictive, prin firmele administrate de complicii s?i. Apoi banii s-au întors cu explica?ia ‘plat? eronat?’ sau ‘plat? nedatorat?’ în contul SC ROMSTRADE SRL deschis la o alt? banc? decât cea prin care se derulau opera?iunile de pl??i aferente contractului pentru construirea autostr?zii.
 "Activitatea infrac?ional? a fost desf??urat? cu sprijinul unor administratori ai unor firme care, în baza unor în?elegeri cu Nelu Iordache, au emis facturi aferente proiectului de construire a autostr?zii, le-au stornat ?i au restituit, de regul? în aceea?i zi, sumele de bani la SC ROMSTRADE SRL, în alt cont, cu explica?ia de plat? eronat? sau necuvenit?. La data de 30 noiembrie 2012, învinuitului Iordache Nelu i s-au adus la cuno?tin?? acuza?iile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedur? penal?. În cauz? se efectueaz? cercet?ri ?i fa?? de alte persoane", se arat? în comunicatul DNA.
Anchetatorii au perchezi?ionat, ieri, sediul firmei Romstrade. Dup? mai bine de 12 ore, anchetatorii au ridicat acte ?i mai multe computere. Noaptea trecut?, Nelu Iordache a fost audiat la DNA. El a p?r?sit sediul institu?iei în aceast? diminea?? ?i va fi cercetat în stare de libertate.