Evenimentul Zilei > Actualitate > În România, mor cei mai mul?i bebelu?i din UE! Printr-un program de tip occidental, m?micile vor fi ?colite acas? cum s?-i creasc?
În România, mor cei mai mul?i bebelu?i din UE! Printr-un program de tip occidental, m?micile vor fi ?colite acas? cum s?-i creasc?

În România, mor cei mai mul?i bebelu?i din UE! Printr-un program de tip occidental, m?micile vor fi ?colite acas? cum s?-i creasc?

Un num?r de 500 de femei care nasc în ?ase spitale bucure?tene vor primi asisten?? gratuit? la domiciliu, în primele s?pt?mâni de la na?tere, de la asistentele de neonatologie.

?ara noastr? are cea mai mare rat? a mortalit??ii infantile din UE, iar num?rul cazurilor de îmboln?vire a bebelu?ilor ca urmare a bolilor infec?ioase a crescut în ultimii ani. Româncele nu cunosc suficient beneficiile al?pt?rii, iar în mediul rural, copiii sunt „trecu?i” pe lapte de vac? ?i sarmale înc? din primele luni de via??. 
Societatea Român? de Pediatrie, în parteneriat cu GlaxoSmithKline, încearc? s? îndrepte aceste statistici dramatice ?i a demarat un program de educare a proaspetelor m?mici, care vor primi acas?, în primele s?pt?mâni de la na?tere, vizita asistentelor de neonatologie.
Despre scutece ?i colici
În afara programului de lucru de la spital, nou? asistente le vor înv??a gratuit, timp de una-dou? ore, lucruri elementare despre îngrijirea bebelu?ilor, de la cum trebuie sp?la?i, pân? la cum trebuie vaccina?i ?i hr?ni?i. M?micile vor afla care este temperatura optim? în camer?, cum trebuie „s? bat?” aerul condi?ionat, ce îmbr?c?minte este recomandat? pentru sugari, cum se al?pteaz? corect ?i cum pot fi prevenite bolile copil?riei prin vaccinare.
De altfel, siguran?a copilului este un subiect care le preocup? pe 41% dintre m?mici, potrivit unui studiu al Societ??ii de Pediatrie, în timp ce 34% dintre femei sunt precupate de alimenta?ia copilului. La finalul vizitei, fiecare m?mic? va primi un ghid de îngrijire corect? a copilului la domiciliu, un document preg?tit de speciali?tii pediatri special pentru p?rin?i. De asemenea, m?micile  r?mân în contact cu asistentele medicale care le-au vizitat.
Programul ar putea fi extins în toat? ?ara
Programul, care se va întinde pe trei luni, a început deja de la 1 decembrie, iar în prim? faz? vor beneficia de asisten?? la domiciliu 500 de m?mici din Bucure?ti, care nasc în ?ase spitale din Bucure?ti: Spitalul Universitar de Urgen??, Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino, Spitalul Malaxa, Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Ilfov, Spitalul de Obstetric? Ginecologie Dr. Panait Sîrbu ?i Spitalul Clinic Filantropia. Prioritate vor avea femeile care se confrunt? pentru prima oar? cu provoc?rile maternit??ii, spun reprezentan?ii Societ??ii Române de Pediatrie.
În func?ie de rezultatele ob?inute la programul din Bucure?ti, Societatea de Pediatrie inten?ioneaz? s? extind? ini?iativa la nivel na?ional. Asistentele implicate în acest program vor fi pl?tite în cadrul campaniei „S? protej?m împreun? copil?ria”.

"Acest program î?i dore?te s? prelungeasc? leg?tura de încredere care se formeaz?, în spital, între asistent? ?i mam? ?i dup? ce aceasta ajunge cu sugarul acas?."
prof.dr. Marin Burlea, pre?edintele Societ??ii Române de Pediatrie