Condiţiile pentru persoanele care vor să devină poliţist voluntar sunt afişate pe site-ul primăriei: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România- de preferat pe raza oraşului Copşa Mică, să cunoască limba română, scris si vorbit, să aibă vârsta de minimum 18 ani, capacitate deplină de exerciţiu, o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate, să nu fi fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să aibă un comportament civilizat, să fie discretă şi să nu aibă vicii care să atragă comentarii negative din partea comunităţii.
Selecţia şi recrutarea se face în urma unui interviu, având la bază cererea scrisă a voluntarilor şi documentele care să ateste îndeplinirea cerinţelor menţionate.

Primarul oraşului, Tudor Mihalache, ne-a decalarat că a recurs la atragerea de voluntari la Poliţia Locală deoarece din şase poliţişti, câţi avea, a rămas cu doar patru: unul a decedat la sfârşitul anului trecut şi unul a plecat în  altă localitate.
„Am încadrat deja trei voluntari, cu contract şi cu toate formalităţile  necesare, conform Legii nr.195/2001- Legea voluntariatului, şi, probabil, vom mai mai angaja încă doi sau trei”- ne-a declarat primarul oraşului Copşa Mică, Tudor Mihalache.

Acesta consideră că voluntarii realizează o bună legătură cu ceteăţenii oraşului, pe care-i cunosc din viaţa de zi cu zi, şi pot sprijini Poliţia Locală, pentru apărarea ordinii şi liniştii publice. Pe de altă parte, cei care doresc şi dovedesc calităţile necesare pot să urmeze cursurile de pregătire profesională şi să devină poliţişti cu acte-n regulă.

„Ca voluntari, nu putem să-i plătim, de altfel, ei nici nu pretind asta, dar, la sfârşitul anului sau cu diferite alte ocazii, îi felicităm şi le înmânăm diplome de merit pentru activitatea depusă în slujba comunităţii- mai spune primarul Tudor Mihalache.

Oraşul Copşa Mică are 5.800 de locuitori şi, până anul trecut, când combinatul de metale neferoase(plumb, zinc, cadmiu ) care funcţiona în localitate s-a închis, era cel mai poluat oraş din Europa.Acum deţine un alt record nedorit: circa 50 la sută din locuitorii apţi de muncă sunt şomeri.